Neen tegen de bouw van een moskee met minaret aan de Donk! sign now

--- Ook mensen buiten de betreffende wijken en buiten de stad Lier zijn uiteraard van harte welkom om deze petitie te ondertekenen. Zo steunt u de buurt en maakt u uw mening over het onderwerp duidelijk. Meer uitleg en up-to-date informatie vind u op www.facebook.com/tegenmoskeedonk. U kan ook e-mailen naar [email protected] ---


De vzw Vereniging van Turkse Arbeiders van Lier en Omgeving (VTAL)' heeft een bouwaanvraag ingediend voor een moskee, cultureel centrum, lokalen voor naschoolse opvang en vergadering. Ook vrouwenbijeenkomsten, besnijdenissen, uitvaarten en dergelijke zouden hier plaatsvinden. Het hele complex zou gebouwd worden op de gronden van de voormalige basisschool aan de Donk, met een immense capaciteit van 300 man. Het gaat immers om een centralisatie van de activiteiten van de moslimgemeenschap in Lier en omgeving. Het plan voorziet bovendien in de bouw van een minaret van maarliefst 18 meter (of meer dan 7 verdiepingen) hoog.

Dit alles past gewoon niet in een dichtbevolkte woonwijk, waar bovendien de meerderheid van de bewoners nog altijd niet-moslim is. Een minaret is bovendien een puur architectonische en visuele aanvulling op een moskee en niet religieus noodzakelijk. Het project zal voor immense problemen zorgen in de buurt. In de eerste plaats voor de bewoners van de Donk, maar ook daarbuiten. Zo zal de geplande verlenging van de Krokuslaan ervoor zorgen dat ook hier heel wat overlast is. Naast het uitzicht zal de moskee dan immers direct aan deze straat grenzen en langs die weg ook makkelijk kunnen worden bereikt. Ook de bewoners van de Mimosalaan en Antwerpsesteenweg zullen rechtstreeks uitkijken op het complex, met alles erop en eraan.

Bovendien heeft de vzw reeds een pand op de hoek van de Donk en de Ring, op 150 meter van het nieuwe project en in dezelfde straat. De buurt zal met dit nieuwe initiatief dus nog meer worden ingesloten.

Concreet gaat het om volgende problemen in de omliggende buurt (Donk, Krokuslaan, Mimosalaan en Antwerpsesteenweg):

- Geluidsoverlast: Een minaret wordt in de Islam gebruikt om 5 maal per dag op te roepen tot het gebed. Er wordt dan een tekst omgeroepen via luidsprekers. Dit is natuurlijk niet aangenaam voor de omgeving, die in de meeste gevallen niets met de islam te maken heeft en er dan ook niet constant mee dient te worden geconfronteerd. Ook zonder minaret zal er echter onvermijdelijk heel wat geluidoverlast zijn.

- Esthetische problemen: Een hoog boven de huizen uitstekende minaret past absoluut niet in een dichtbevolkte woonwijk. Het kan in zeker zin ook worden geпnterpreteerd als de opdringing van het geloof aan niet-moslims.

- Parkeerproblemen: Het is momenteel de vraag of de vzw voldoende parkeerplaatsen zal voorzien. Een capaciteit van 300 man, voor moslims van heel Lier en omgeving, betekent een niet onbelangrijk aantal wagens.

- Daarnaast kan worden gevreesd voor klassiek geassocieerde elementen, zoals rondhangende jongeren en andere moskeebezoekers.

- Niet onbelangrijk: een zeer waarschijnlijke daling van de waarde van de huizen in de directe omgeving, aangezien het rustieke woonkarakter verloren zal gaan.

Doel van deze actiegroep is dan ook om de bouw van het centrum tegen te houden, om zo het karakter van de buurt te bewaren. Dergelijke projecten dienen anno 2010 immers buiten de stadskern gerealiseerd te worden (zie bijvoorbeeld: Cultureel Centrum De Mol aan de Aarschotsesteenweg). Indien dit project dan toch onafwendbaar zou blijken, moet de geplande minaret absoluut worden vermeden.


--- Gelieve uw adres te vermelden indien u in Lier woont. Dit om de omvang van de kritiek op deze plannen in onze stad aan te kunnen tonen. Uiteraard worden uw gegevens voor niets anders gebruikt. ---

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Josefina LevineBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Stadsbestuur Lier

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets