Ne szбmoljбk fцl a civil rйszvйtelt! sign now

Ne szбmoljбk fцl a civil rйszvйtelt!
(civil szakйrtхk бllбsfoglalбsa)


Tavaly хsszel kerьltek nyilvбnossбgra a Kormбny tervei, amelyek az NCA visszafejlesztйse mellett a civil tбmogatбsi rendszer „halaszthatatlan йs sьrgхs бtalakнtбsбra” irбnyulnak, s ezzel az „йrtйkes” йs „nagyobb” civil szervezetek kormбnyzati tбmogatбsбt szeretnйk a jцvхben „hatйkonyabbб tenni”.

Tбjйkoztatjuk a civil szervezeteket, civil kollйgбkat, hogy a fenti бtalakнtбs elsх szakasza sajnos vйgbement: a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2011. йvi forrбsбt 7 milliбrd forintrуl 3,5 milliбrd forintra vбltoztattбk, majd a mбrciusi zбrolбsok kцvetkeztйben 2,7 milliбrd forintra csцkkentettйk. Mнg ezen цsszegre majd 15 000 pбlyбzat esik, addig idйn йv elejйn konkrйt dцntйs szьletett arrуl is, hogy a kormбnyzat – pбlyбzat nйlkьl, nem tudhatу szempontok szerint, a nyilvбnossбg kizбrбsбval - 200 kцzhasznъ civil szervezetet цsszesen 6,5 milliбrd forint mыkцdйsi tбmogatбsban rйszesнtett a minisztйriumi kцltsйgvetйseken keresztьl. Azt eleddig nem tudhattuk, hogy konkrйtan kik is a kormбnyzatnak „йrtйkes” йs „nagyobb” civil szervezetek, s azt most sem tudjuk, hogy minek alapjбn minхsьltek ilyennй! Normatнv tбmogatбsi szempontokat sem ismerьnk, de szubjektнvekrхl йs politikaiakrуl tudunk: azok lesznek a kivбlasztott tбmogatottak, akik a dцntйst hozу nйhбny kormбnyzati embernek tetszenek...
Az NCA 2003-ban йppen ennek az бtpolitizбlt, szubjektнv rendszernek a levбltбsбra kйszьlt. Az NCA azt cйlozta, hogy ne orszбggyыlйsi bizottsбgok -, йs ne is kormбnyzati hivatalok vezetхi dцntsenek kьlцnbцzх politikai szempontъ listбk mentйn a civil szervezetek tбmogatбsбrуl (legalбbb a mыkцdйsi cйlъ йs a civil szektorra irбnyulу programtбmogatбsokrуl ne!), hanem maguk a civil szektor kйpviselхi hatбrozhassanak egy цnkormбnyzati jellegы vбlasztott testьleti rendszerben az SZJA 1\%-бnak megfelelх nagysбgrendы civil tбmogatбsi forrбs felosztбsбrуl pбlyбzati ъton, a lehetх legnagyobb mйrtйkben normatнv feltйtelek szerint! Hйt йven бt mыkцdцtt is az NCA, amely 2010-re a civil szektor egyik meghatбrozу intйzmйnyйvй vбlt. Elsхsorban mыkцdйsi tбmogatбsai az elmъlt йvben mбr tнzezer(!) szervezethez jutottak el; йs szakmai programtбmogatбsai vбltak a civil vilбg цnszervezхdйsйnek, kьlkapcsolatainak йs tovбbbfejlesztйsйnek motorjбvб az elmъlt йvekben.

A teljes civil tбmogatбsi rendszer kцzpontosнtбsбt, visszaбllamosнtбsбt, ъjrapolitizбlбsбt (йrtsd: minden korбbbi tбrsadalmi elosztу йs egyeztetх mechanizmus kiiktatбsбt) jelzik a vбltozбsok. 2,7 milliбrd forint 15 000 pбlyбzуja йs 10 000 nyertese, illetve ennek nyilvбnos dцntйshozatala бll szemben 6,5 milliбrd forintnyi 200 szervezetre esх titokkal. Ha valami, hбt ez bizonyosan a civil tбmogatбsi rendszer kцzponti бllami ъjraszabбsa йs az NCA „hatйkonnyб tйtelйnek” elsх lйpйse. (A mбsodik lesz valуszнnыleg a Tanбcs megszьntetйse йs a Kollйgiumokban az бllam бltal delegбlt vagy felkйrt emberek tцbbsйgйnek biztosнtбsa – mint ahogy errхl a kormбnyzati megnyilatkozбsok mбr jelzйseket hordoznak.)

A civil rйszvйtel korбbbi fуrumai (a miniszterek mellett mыkцdх vйlemйnyezх йs tanбcsadу testьletek, az EU-s pбlyбzati rendszerek monitoring bizottsбgaiban civil jelenlйt, a co-management rendszerы (az йrintettek rйszvйtelйre йpнtх tбmogatбsi szisztйmбk, цnkormбnyzati civil fуrumok йs kerek-asztalok), a civil szolgбltatу kцzpontok az utуbbi egy йvben megszыntek, бtalakultak, kiьresedtek, s elvesztettйk civil kйpviseleti jellegьket. Vйlemйnyьnk szerint ezek a civil rйszvйteli йs szolgбltatу formбk – minden korбbbi mыkцdйsi hiбnyossбgaik ellenйre is – йrtйkes csatornбi voltak a civil йrdekйrvйnyesнtйsnek.

Kйrjьk mindazokat a civil szervezeteket, vezetхket йs szakйrtх kollйgбkat, akik szeretnйk megхrizni a Nemzeti Civil Alapprogram elmъlt hйt йvben kialakult йrtйkeit йs nem megszьntetni, hanem tovбbbfejleszteni a civil szervezetek rйszvйteli fуrumait, hogy csatlakozzanak хk is e felhнvбshoz.

Tudjuk, hogy sok civil szervezet fйl. Fйl a feketelistбra kerьlйstхl, fйl a szervezet nevйnek „megjegyzйsйtхl”, s a kellх pillanatban elszenvedhetх hбtrбnyoktуl. Ezйrt kйrjьk йs javasoljuk, hogy ha bбrmilyen szempont szerint nem kнvбnatos a szemйlyьkben tцrtйnх csatlakozбs, akkor egy jelige йs a szйkhely (telepьlйs) megadбsбval gyakorlatilag anonim mуdon, de mйgis egyedileg csatlakozzanak tiltakozбsunkhoz.

2011. бprilis 8.


Az elmъlt 20 йvben a civil vilбg kйrdйseivel foglalkozу szakйrtхk:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Leonor CarneyBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Magyar Kцztбrsasбg Kormбnya

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets