NE opasnom otpadu u Medjimurju! sign now

Odgovor Ministrice Matuloviж-Dropuliж na zastupniиko pitanje zastupnika u Hrvatskom Saboru Dragutina Lesara o buotini Lopatinec 1alfa potvrрuje da je Opжinsko Vijeжe Opжine Sv. Juraj na Bregu uputilo zahtjev u pogledu plaжanja ekoloke rente, koji je tvrtka INA prihvatila.
Nadalje, iz zapisnika sa 15. sjednice Opжinskog Vijeжa Opжine Sv. Juraj na Bregu: dosadanji naиelnik Perko kae da je studija bila dobro organizirana i Vijeжe potom donosi Odluku o pozitivnom miljenju o Studiji ali da prije toga i sklapanja Ugovora treba sporazumno utvrditi iznos plaжanja ekoloke rente, da se obetete susjedi, da se definira radno vrijeme dovoza otpada i dr.
Ministarstvo zatite okolia na temelju provedenog postupka javnog uvida i Odluke Vijeжa Opжine Sv. Juraj na Bregu izdaje rjeenje 21. listopada 2004. tvrtki INA dozvolu za utiskivanje specijalnog otpada iz naftnog rudarstva u buotinu Lopatinec 1alfa.
Jedina karika koja jo nedostaje za poиetak utiskivanja otpada je uvrtenje buotine Lopatinec 1alfa u prostorni plan Opжine.
Mi smo uspijeli dosadanjim napornim radom odgoditi konaиnu Odluku o odlagalitu specijalnog otpada u naem kraju, iako je bilo tempirano prihvaжanje prostornog plana u ovom mandatu.
Sreжom da su blizu izbori, pa je Opжinsko Vijeжe u kojoj je Hrvatska seljaиka stranka imala veжinu rasputeno i vie ne moe donositi nikakve odluke.
Postoji puno dokumentacije u naoj Opжini, Studije, Odluke i Rjeenja koje smo uspjeli pribaviti a koje govore da nam je sadanja opжinska vlast odlagalite otpada pripremala dugo i sustavno.
Zato ste to radili? Tko je i koliko rente dobio ako je INA prihvatila plaжanje? Gdje je tajni Ugovor ili dokument o plaжanju ekoloke rente? Lae li i Ministrica?
Perko, Medved i drutvo iz HSS-a tvrde da nisu donoene nikakve odluke. Kada Vijeжe donosi Odluku, Poglavarstvo se u javnosti ograрuje i obrnuto. A sve je to bila politiиka igra HSS-ove veжine.
Predstojeжi izbori za nau Opжinu nikada nisu bili vaniji. Svatko tko ne izaрe na izbore ili da svoj glas Hrvatskoj seljaиkoj stranci, podupire HSS da dovri svoju rabotu u novom mandatu.
Dokumenti koji otkrivaju da su nas Perko i drutvo iz HSS-a prodali, nalaze se na novootvorenim internet stranicama: www.svetijurajnabregu.com

Zoran ariж, dipl. ing. geod.
Predsjednik Hrvatske narodne stranke
Podrunica Sveti Juraj na Bregu.

STOGA, SVOJIM POTPISOM ELIM DATI POTPORU NAPORIMA DA SE NIKADA VIE U MEРIMURJU NE DOZVOLI UTISKIVANJE (SKLADITENJE) OPASNOG OTPADA!

NE DAJMO DA TRUJU!

NE! OPASNOM OTPADU!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Ada ChurchBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Opcinska vijeca, Zupanijska skupstina

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets