MTA Filozуfiai Kutatуintйzet sign now

Boros Jбnos, az MTA Filozуfiai Kutatуintйzetйnek az йv elejйn kinevezett igazgatуja immбr sokadszor nyilvбnнtja a szakma mыvelйsйre alkalmatlannak az intйzet kutatуinak nagyobbik rйszйt: legutуbb a rбdiу nyilvбnossбga elхtt hirdette rуluk, hogy munkбjuk бbйcйjйvel sincsenek tisztбban.

Kйrjьk a filozуfia barбtait, szakmabelieket йs nem szakmabelieket, hatбron innen йs tъl, hogy akinek szнvьgye a magyar filozуfia kultъra sokszнnыsйgйnek, szнnvonalбnak йs szabadsбgбnak megуvбsa, alбнrбsбval tiltakozzon Boros Jбnos az Akadйmia utуbbi йvtizedeiben pйldбtlan бmokfutбsa, munkaьgyi perek tucatjбhoz vezetх hivatali цnkйnyeskedйse ellen.

Boros Jбnos (1) a Kutatуintйzetben napi gyakorlattб tette a munkavбllalуi jogok lбbbal tiprбsбt, a konfrontбciуt, a fenyegetйst, a fйlrevezetйst, a vezetхi hatalommal valу visszaйlйst, valamint a mбr az ombudsman бltal is tцrvйny- es alkotmбnysйrtхnek minхsнtett titkosнtбst;

(2) ez йv nyarбn, цnkйnyes mуdon, retorziуkйnt az ellenvйlemйnyekre "alkalmatlannak" minхsнtette az Intйzet kutatуinak csaknem kйtharmadбt (kцztьk kandidбtusokat, professzorokat, akadйmiai doktorokat, ezen belьl - politikai motнvumot is valуszнnыsнthetхen - a Lukбcs Archнvum цsszes kutatуjбt), mйgpedig egy olyan titkos minхsнtх eljбrбs keretйben, amelynek jogi aggбlyossбgбt йs korlбtozott йrvйnyйt kйsхbb maga az igazgatу is elismerte, йs ezt az igazgatу munkбltatуja, Pбlinkбs Jуzsef, az MTA elnцke is megerхsнtette;

ennek ellenйre (3) a napokban az MTA Filozуfiai Bizottsбgбnak figyelmeztetйsйt йs Pбlinkбs Jуzsef elnцk ъr egyйrtelmыen deklarбlt бllбsfoglalбsбt semmibe vйve, цt kutatу (Ferencz Sбndor, Horvбth Pбl, Laki Jбnos, Mesterhбzi Miklуs, Tamбs Gбspбr Miklуs) eltбvolнtбsбval - illetve tovбbbi kirъgбsok kilбtбsba helyezйsйvel - megkezdte az MTA Filozуfiai Kutatуintйzetйnek szйtdъlбsбt.

Alбнrбsunkkal csatlakozunk a mбr elindult hazai йs nemzetkцzi tiltakozбshoz, йs kйrjьk az Akadйmia vezetйsйt, hogy ne nйzze tйtlenьl tovбbb az MTA Filozуfia Kutatуintйzetйben folyу, mindenfйle szakmai megalapozottsбgot nйlkьlцzх, szabбlyzat- йs tцrvйnyellenes бmokfutбst.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 5000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Leo GillespieBy:
MusicIn:
Petition target:
MTA

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets