Manifesto contra os concertos aos colexios do OPUS que segregan por cuestiуn de sexo sign now

A Consellarнa de Educaciуn volve concertar colexios do OPUS que segregan ao alumnado por cuestiуn de sexo

O STEG CONSIDERA ESCANDALOSA ESTA DECISIУN POLНTICA


A nosa asesorнa xurнdica vйn de estudar as ъltimas sentenzas sobre o recursos presentados contra estas prбcticas noutros territorios do Estado Espaсol para consolidar a viabilidade do recurso xudicial.

Logo deste estudo a conclusiуn й clara: a sentenza do Tribunal Supremo (abril do 2008) deulle a razуn б Xunta de Castela-A Mancha que decidiu negarlle a posibilidade de subvenciуn a estes colexios. Dita sentenza posibilita б Consellarнa de Educaciуn a negarlles o concerto aos centros que segregan ao alumnado por cuestiуn de sexo, xa que deixa ao criterio dos territorios a sъa concesiуn ou non. Й mбis, a Consellarнa estб a incumprir o seu propio Decreto de admisiуn de alumnado de marzo de 2007, segundo a cal, no artigo 2є.4 se di claramente que en ningъn caso haberб discriminaciуn na admisiуn do alumnado por cuestiуn de sexo...

Trбtase, polo tanto, dunha decisiуn polнtica e a Consellarнa non tivo, ao igual que noutros casos anteriores, a coraxe de facer unha autйntica polнtica progresista e de cambio. Estamos, como xa dixemos, ante unha decisiуn polнtica, que segue a favorecer un ensino ultraconservador e fomentador de valores e polнticas contrarias ao espнrito da LOE en todo o referido б coeducaciуn.

Se xa й inxustificбbel o desvнo de cartos pъblicos aos centros privados concertados, resulta mбis alarmante a concesiуn de axudas a modelos discriminadores por razуn de sexo.

Por este motivo o STEG solicita o teu apoio , adherнndote a este manifesto que faremos chegar б Consellarнa, para esixir a retirada das subvenciуns a estes colexios que discriminan por razуn de sexo.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 1000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Tamara CampbellBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Consellarнa de Educaciуn

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets