List protestacyjny w sprawie poczynaс Mikoіaja Furmankiewicza na іamach magazynu HEAVY METAL PAGES sign now

Jako wierni czytelnicy metalowego ( niegdy ) periodyka Heavy Metal Pages pragniemy stanowczo i ostro zaprotestowaж przeciwko coraz wiкkszej iloci tekstуw autorstwa Mikoіaja Furmankiewicza na іamach w/w. pisma.Heavy Metal Pages od samego pocztku byі rуdіem rzetelnej wiedzy o klasycznych odmianach metalu, ktуre w Polsce nie s niestety odpowiednio popularyzowane i promowane. Czytelnik mуgі dowiedzieж siк o wielu znanych i mniej znanych klasycznych heavy i thrash metalowych zespoіach lat 80. Byіy to bardzo staranne i obszerne opracowania, gdzie nawet osoby znajce historiк poszczegуlnych zespoіуw mogіy dowiedzieж siк wielu interesujcych rzeczy.Niestety, wraz z pojawieniem siк Mikoіaja na іamach Heavy Metal Pages punkt ciкїkoci pisma zaczі niebezpiecznie przesuwaж w stronк totalnie „niszowego” gatunku jakim jest tzw. „wirtuozeria” gitarzystуw, ktуra niewiele ma wspуlnego z heavy metalem ( stanowicym punkt wyjcia artykuіуw pisma o takim, a nie innym charakterze ). Co wiкcej – Mikoіaj z uporem maniaka forsuje przekonanie o wyїszoci „jego” muzyki nad innymi gatunkami „ciкїkiego” grania, posіugujc siк przy tym, w jego mniemaniu, fachow terminologi, ktуra zwykіemu sіuchaczowi niewiele mуwi i szczerze mуwic, nie jest mu do niczego potrzebna, a ktуra sіuїy tylko panu Mikoіajowi dla podbudowania jego, zapewne zuboїaіego, ego. Co wiкcej, Mikoіaj stosujc bardzo їenujce mechanizmy oceniania pіyt, totalnie faіszuje ich obraz, co jasno wskazuje na jego niekompetencjк. Za faіszowanie obrazu muzyki i zabieranie cennego miejsca w naprawdк poczytnym periodyku domagamy siк ograniczenia materiaіуw Mikoіaja Furmankiewicza w Heavy Metal Pages i poddawania ich wnikliwszej “cenzurze”.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Ericka HodgeBy:
AnimalsIn:
Petition target:
Heavy Metal Pages

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets