INICIJATIVA ZA OIVOTVORENJE NOVE KOLE U VUKOVARU sign now

Klub roditelja Za djecu Vukovara i Nansen Dijalog Centar Osijek pokreću, u skladu s Ustavom zagarantiranim pravom na obrazovanje, kao i s pravom roditelja i djece da biraju vrste i kvalitetu osnovnog kolovanja, slijedeću inicijativu.

INICIJATIVA ZA OIVOTVORENJE NOVE KOLE

Zavretkom procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja nastava je u kolama u Vukovaru i okolici organizirana po hrvatskom planu i programu na način da su pripadnici manjina ostvarili pravo na kolovanje na svom jeziku i pismu u odvojenim, posebnim odjelima to je dovelo do podjele na tzv. hrvatske i srpske razrede. Trenutni model obrazovanja u kolama upravo potiče socijalnu isključenost, odnosno socijalnu segregaciju.
Od 2003 godine NDC je u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje RH započeo projekt Nova kola čiji je cilj osnivanje prve integrirane osnovne kole u Vukovaru.
Cilj je osigurati kvalitetnije obrazovanje koje svojim sadrajima, odnosima i načinima rada potuje potrebe djece, roditelja i nastavnika koji ive i rade u vienacionalnoj, multikulturalnoj zajednici.
U realizaciju projekta su uključeni: učitelji koji rade u Vukovaru, roditelji, predstavnici grada Vukovara i upanije Vukovarsko-srijemske te drugi građani grada Vukovara.
Klub roditelja Za djecu Vukovara nastao je kao rezultat rada NDC-a s roditeljima koji su izrazili nezadovoljstvo postojećom podjelom u kolama, ali i klimom podijeljenosti u gradu, i izrazili potrebu za zajedničkim kolovanjem njihove djece.
Klub se zalae za kolu u kojoj će sva djeca učiti i rasti zajedno, pomagati se i potivati, biti prihvaćena i zadovoljna kolom, osjećati se sigurno i biti sretna u koli.
Vrijednosti koje Nova kola promiče su: prihvaćanje i potivanje drugih, uvaavanje različitosti, uključenost, solidarnost, jednakost mogućnosti, nenasilje i ivot u miru.
Nova je kola nova i po odnosima koje njeguje, nova po metodama i načinima rada; kola koja će omogućiti stjecanje znanja i vjetina korisnih i potrebnih za ivot; kola koja uvaava osobnost i identitet svakog učenika, roditelja i svakog djelatnika kole; kola koja kod učenika razvija: kreativnost, kompetencije, kritičko razmiljanje, timski rad i suradnju, kao i vjetine rjeavanja problema.

Nova kola će, ne samo pripadnicima manjina omogućavati da ostvare svoje pravo na obrazovanje na svom jeziku i pismu i učenje o svojoj kulturnoj batini, već ide korak dalje:
ona omogućava i potiče svu djecu da uče o pripadnicima svih naroda koji ive na ovim prostorima te da ih tako upoznaju, razumiju i potuju kao različite i drugačije.
Kurikulum (plan i program) kole osmislili su i napisali nastavnici na osnovu iznesenih potreba roditelja i djece u gradu Vukovaru, a uz stručnu pomoć i podrku savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje RH - podrunica Osijek.
Opći kurikulum Nove kole i predmetni kurikulum Kulturne i duhovne batine zavičaja dobili su pozitivnu ocjenu i preporuku za uvođenje u kole po stručnom miljenju Agencije za odgoj i obrazovanje (2007).

Roditelji okupljeni u Klub roditelja, trae, sukladno svom u Ustavu utemeljenom roditeljskom pravu, da im se omogući kolovanje djece u Novoj koli, u skladu s vaećim demokratskim standardima i u skladu s europskim stremljenjima nae domovine.

Klub roditelja ovim ne procjenjuje niti negira potrebu svakog građanina/roditelja Vukovara da djecu odgaja prema svojim osobnim i obiteljskim vrijednostima, uvjerenjima i potrebama, ali isto tako trai, kao civilna inicijativa, da im se omogući kolovanje sukladno potrebama njih i njihove djece.

Mi pripremamo djecu za njihovu budućnost, ne za nau prolost!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
200 / 1000

Latest Signatures

 • 16 November 2015200. Nikica M
  I support this petition
 • 19 September 2015199. Jelena Z
  I support this petition
 • 13 September 2015198. Ana
  I support this petition
 • 13 September 2015197. Ivana C
  I support this petition
 • 18 August 2015196. Ladislav B
  I support this petition
 • 08 August 2015195. Ljubo M
  I support this petition
 • 21 July 2015194. Gordana Hrgovandalimirk
  I support this petition
 • 18 July 2015193. Germovek I
  I support this petition
 • 07 July 2015192. Aleksandar P
  I support this petition
 • 06 July 2015191. Sinisa Cardenas
  I support this petition
 • 10 June 2015190. Esmeralda S
  I support this petition
 • 01 June 2015189. Vladimir Landry
  I support this petition
 • 17 May 2015188. Tomislav K
  I support this petition
 • 10 April 2015187. Ljuljjeta Gorancib
  I support this petition
 • 09 April 2015186. Ljerka J
  I support this petition
 • 10 February 2015185. Tamara B
  I support this petition
 • 06 January 2015184. Tomislav C
  I support this petition
 • 07 December 2014183. Jelena Matiz
  I support this petition
 • 07 December 2014182. Mirta T
  I support this petition
 • 17 November 2014181. Vedran A
  I support this petition
 • 09 October 2014180. Marija Camacho
  I support this petition
 • 30 September 2014179. Martina M
  I support this petition
 • 19 September 2014178. Karla Spears
  I support this petition
 • 03 July 2014177. Mario M
  I support this petition
 • 14 May 2014176. Iris K
  I support this petition
 • 20 December 2013175. Rene L
  I support this petition
 • 19 December 2013174. Ena U
  I support this petition

browse all the signatures

Luz LandryBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Građanima Vukovara te svim ostalim građanima, organizacijama i institucijama zainteresiranim za poboljanje obrazovanja i opći boljitak grada Vukovara

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets