PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, občané Prahy 6, prostřednictvím této petice žádáme, aby ÚMČ Praha 6 nadále nepovoloval v parku Ladronka konání koncertů, festivalů a jiných akcí, ohrožujících naše zdraví škodlivým nadměrným hlukem.

 

My, sousedé parku Ladronka, jsme hlukem opakovaně a přímo zasahováni, protože výkonné aparatury jsou umisťovány v bezprostřední blízkosti našich obydlí.

 

Park, přiléhající k vilové čtvrti, chápeme jako rekreační zónu odpočinku, nikoliv jako plochu pro pořádání rockových koncertů a podobných akcí, které nadměrným hlukem poškozují zdraví nás všech. Nadměrný hluk nejen prokazatelně poškozuje lidské zdraví, ale omezuje nás (není možné otevřít okno, vyvětrat, pobývat na zahradě) a obtěžuje nás.

 

Žádáme, abyste se jako naši zastupitelé zasadili o ochranu zdraví nás, sousedů parku Ladronka, před nadměrným hlukem a výše zmíněné aktivity v parku již více nepřipustili. Dále žádáme, abyste podnikali aktivní kroky k ochraně okolních obyvatel před hlukem, způsobovaným aktivitami v parku Ladronka.

 

Příkladem posledního hlukového excesu byl festival RESPECT, konaný ve dnech 15. a 16. června 2013, v parku Ladronka v těsné blízkosti našich obydlí. Hluk byl zcela extrémní nejen venku, ale i uvnitř našich obydlí.

 

Děkujeme.

 

Věroslav Olič

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1 / 50

Latest Signatures

HlukZLadronkyBy:
City LifeIn:
Petition target:
ÚMČ Praha 6 a starostka Ing. Marie Kousalíková

Tags

hluk, ladronka, obtěžování, sousedství, zdraví

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets