For Romanian Cinema sign nowDomnilor
Radu F. Alexandru, Cristian Mungiu, Dan Nuţu, Doru Mitran, Alexa Visarion,


Scrisoare deschisă
pentru
o mai bună calitate
a filmului romвnesc


Stimaţi colegi,
Am aflat cu bucurie de numirea dumneavoastră оn cadrul juriului C.N.C. pentru ediţia noiembrie 2008. Ţinem să vă adresăm felicitările noastre şi să vă urăm succes оn această calitate.
Totodată, avвnd оn vedere anumite decizii extrem de discutabile ale concursurilor din anii trecuţi, considerăm că e de datoria noastră să vă sprijinim spre a evita repetarea unor asemenea situaţii. Vă asigurăm că urmărim exclusiv calitatea filmelor romвneşti, şi nicidecum alte scopuri sau interese.
Ne prezentăm scuzele, dacă dăm cumva impresia că, prin acest demers, v-am pune la оndoială competenţa profesională - şi nădăjduim să оnţelegeţi că ne animă numai existenţa acelor precedente numeroase оn care alţi colegi, оntr-a căror putere de judecată aveam deplină оncredere, au creditat, din motive greu de оnţeles, filme de natură să compromită sub toate aspectele cinematografia romвnească. Ne vom referi mai оn detaliu la aceste cazuri, оn anexa ataşată prezentei scrisori.
Vă asigurăm de tot sprijinul nostru profesional şi moral, garantвnd că vom urmări cu cea mai mare atenţie desfăşurarea concursului. Desigur, оntrucвt condiţiile de desfăşurare a acestuia nu ne permit cunoaşterea prealabilă a proiectelor, vom fi nevoiţi să le comentăm post factum, оn măsura оn care vor deveni publice. Ca atare, vă asigurăm de оncrederea noastră ca arbitri care să prevină repetarea situaţiilor pernicioase atвt de frecvente оn ultimii ani, promovвnd de astă dată o selecţie bazată cu adevărat pe criterii valorice.
Cu consideraţie, ai dumneavoastră,


A N E X Ă

Avem оn vedere cu precădere acele cazuri оn care eşecul se preconiza cu cvasi-certitudine оncă din etapa de proiect. Au primit punctaj de finanţare numeroase scenarii ale căror valenţe erau оn mod evident nule, fie la nivel artistic, fie ca şanse de box-office - dacă nu chiar оn ambele privinţe. Putem cita, spre exemplificare, materiale ca "Azucena", "Şi totul era nimic", "Dincolo de America", "Aripi de fluturi" / "Dragoste pierdută", "Legiunea străină", "Marilena", "Tanti", "Margo", "Păcală se оntoarce", "Ticăloşii", "Logodnicii din America", "Vlad, nemuritorul", etc.
Pe de altă parte, acelaşi lucru se remarcă оn raport cu regia. Există un număr apreciabil de realizatori ale căror rezultate susţinute din ultimii ani dovedesc că, cel puţin оn momentul de faţă, ei trec printr-o perioadă mai dificilă, eventual оncercвnd să se desprindă de vechile lor mijloace de expresie căzute оn desuetudine, sau poate căutвnd să şi le definească pe cele noi, ceea ce duce la incertitudini de natură să coboare calitatea filmelor cu mult sub cel mai de jos nivel acceptabil, c maximă toleranţă, pentru ecran. Le оncurajăm eforturile, ambiţia şi voinţa, şi le urăm succes acestor cineaşti, printre care figurează la loc de cinste Mircea Daneliuc, Sergiu Nicolaescu, Geo Saizescu, Şerban Marinescu, Marius Theodor Barna, Cristina Nichituş, Petre Năstase, Ioan Cărmăzan, Adrian Popovici, etc., dar considerăm că este оn interesul filmului romвnesc ca experimentele, căutările şi tentativele lor actuale să se desfăşoare exclusiv cu fonduri private, şi evitвndu-se difuzarea rezultatelor оn reţeaua publică şi pe posturile de televiziune, pentru a nu coborо nivelul de ansamblu al filmului romвnesc şi a nu favoriza răspвndirea confuziei de valori. Nu au motive de a se teme că am cere оngrădirea libertăţi lor de expresie: experienţe de dată recentă au demonstrat că orice film realizat cu mijloace limitate şi pentru circuit оnchis, dacă e cu adevărat valoros, va răzbate imediat şi la nivelul publicului larg.
Ştim cu toţii că, din dorinţa de a şoca vizual, de a demola unele tabuuri de tip оnvechit, de a promova nonconformismul şi "libertatea de expresie" greşit оnţeleasă, s-a ajuns la un mare număr de excese vizuale şi sonore, constвnd оn folosirea abuzivă a nudităţii, erotismului, limbajului licenţios, funcţiilor fiziologice şi dejecţiilor fizice, spaţiilor şi decorurilor insalubre, etc., fără a le investi cu acele justificări dramaturgice şi mijloace de expresie stilistice care le-ar legitima ca argumente artistice, оnscriindu-le оn estetica urвtului. Dacă un mare număr de cineaşti romвni formaţi după 1989, оntr-un climat mult mai permisibil, au dovedit o stăpвnire dezinvoltă şi echilibrată a acestor elemente problematice (după cum o dovedesc filmele lor), e evident оn schimb că, din păcate, cei mai mulţi reprezentanţi ai generaţiei anterioare, condiţionaţi de constrвngerile fostei cenzuri, nu sunt capabili să le stăpвnească judicios, căzвnd оn stridenţe ostentative, vulgaritate agresivă şi kitsch. Desigur, emiterea a priori a unor asemenea judecăţi ar fi riscantă, frizвnd o reinstituire a cenzurii, motiv pentru care, evitвnd orice antepronunţare, facem apel la dumneavoastră, ca profesionişti ai criticii şi artei filmului, să filtraţi cвt mai riguros propunerile de acest sens, străduindu-vă să acordaţi punctaje care să prevină finanţarea tuturor acelor proiecte care, atвt prin propriul lor conţinut, cвt şi prin antecedentele profesionale de dată recentă ale realizatorilor, promit continuarea violenţelor imagistice şi verbale de acest fel.
Оn sfвrşit, ne exprimăm scepticismul faţă de atitudinea declarat оmpăciuitorist-caprovarzistă exprimată оn ultimii ani, conform căreia s-ar dori ca orice palmares să conţină оn proporţie aproximativ egală autori din toate generaţiile. Оntrucвt acest criteriu nu are nici o legătură cu valoarea proiectelor, insistăm pentru eliminarea lui şi judecarea acestora strict prin prisma calităţii lor intrinseci, indiferent ce configuraţia оn funcţie de vвrste a contingentului cвştigător.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
177 / 100

Latest Signatures

 • 18 December 2015177. Mihai S
  Sunt intru totul de acord!
 • 30 October 2015176. Liviu C
  Numai sa nu zica "pai noi suntem FOARTE cinstiti" si pe urma iar sa ne trezim cu Daneliuc, Nicolaescu si Saizescu printre castigatori!
 • 09 October 2015175. Nicodim P
  N-ai cu cine, ma, n-ai cu cine :-)
 • 02 October 2015174. Preda N
  I support this petition
 • 28 September 2015173. Alina Jacobs
  I support this petition
 • 16 September 2015172. Marascu N
  I support this petition
 • 11 September 2015171. Mihai C
  I support this petition
 • 07 September 2015170. Alexandru M
  I support this petition
 • 06 September 2015169. George D
  nu stiu daca va folosi la ceva, dar sunt de acord: asa nu se mai poate!!
 • 28 August 2015168. Adi Anderson
  I support this petition
 • 04 August 2015167. George D
  I support this petition
 • 06 July 2015166. Loja I
  I support this petition
 • 27 June 2015165. Ioanpavel A
  I support this petition
 • 23 June 2015164. Alex M
  В
 • 22 June 2015163. Isabela N
  I support this petition
 • 13 June 2015162. Bre Cannon
  I support this petition
 • 13 May 2015161. Pitbull Mihneac
  I support this petition
 • 12 May 2015160. Beldeanu T
  I support this petition
 • 03 May 2015159. Amadeus Gaines
  I support this petition
 • 02 May 2015158. Rotaru I
  I support this petition
 • 30 March 2015157. Ana C
  I support this petition
 • 04 March 2015156. Florin S
  I support this petition
 • 01 January 2015155. Anamaria L
  I support this petition
 • 26 December 2014154. Gabriela C
  I support this petition
 • 24 December 2014153. Liviu J
  I support this petition
 • 12 November 2014152. Vanesa L
  I support this petition
 • 21 October 2014151. Alexandra P
  I support this petition

browse all the signatures

Jill HarrellBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Romanian Cinefiles and Public

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets