EU Bill against blocking old version products sign now

Danish version below!!! PLEASE spread rumor, and make more sign the petition, we need 1 million people - and hopefully from every EU memberstate!!!
Dear,
EU-commissionaire, for health and consumer policy, Mr. John Dalli
EU-commissionaire, for trade, Mr. Karel De Gucht
EU-commissionaire, for Domestic and service, Mr. Michel Barnier
EU-commissionaire, for Business and development, Mr. Antonio Tajani

We that have signed this petition, urges your person, along with your fellow commisionaires, at the EU-Commission, to give consumers better protection against expiring and development.

We that have signed this petition, would like a bill from the EU-Commission, that make sure, that developers and manufacturers, that uses software or technology, that are experiencing rapid changes or improvements, when producing or developing a new product, with similair abilities, like a console for playing games, or updated versions of an ecsisting version, of an allready known product, must assure that these new developed product or updated versions of an ecsisting similair product, does not exclude the use on the new or updated version, of soft or hardware or external features, that is designed to be used with a previous version, of either the product or software.

You may be able to come up with examples on this problem, but it is often a problem for the consumers, that they can buy games, hardware, software or even complete products, that can play som of these games or make use of the soft or hardware components or any kind of external supplys, to only make the experience, that the product they have bought, either after a short term, can no longer use these features or is unable to use these features, as a result of an upgrade of the software, that the goods uses or the result of a more rescent version of the same product.

The problem is most related to the electronics department, where the Playstation 3 PS3, is the one of the two latest examples, on the need for an EU ban of making previous versions of hard- or software or features to be used with an older version, unable to use with the latest version of a somewhat similair product. Today no users of PSP or PS2 games, can play these and eventually saved games, on the PS3. This is not due to technically difficulties, since the early versions of Sony PS3 allowed the users to play their PS2 games on this console, but the later version have as a result of a strategic choice, made by Sony, been unable to play, PS2 games. This means that the consumer may either keep the PS2 version, when buying a PS3 version or dispose both the PS2 and the games to this, at the same time.

The same problems are experienced with the Windows Vista and Windows 7 versions, and besides these, Apple, Nintendo and other famous brands, that things designed for old versions, can not be used on the latest versions and vice versa. Windows 7 and Windows Vista have forced many consumers to dispose the use of software and external components, despite they would be 100\% reliable and functionable, since they can not run on the latest version of the software, because Windows 7 often excludes use of products to Windows version before Vista. This might be a time saving move from Microsoft, however it forces a disposel of fully functioning and working IT-supplys, since their software is unable to read on the latest Windows version, or because that manufacturers have not wanted to make an upgrade to the software, allowing the use of the software and product on the latest Windows Version.

So the other problem is also experienced. Here it is not only hardware that is excluded, as a result of being designed for a previous version or an older version of a somewhat similairly product. In this situation you may often experience that it is the external features that are unable to be used, because these are so developed, that the current version of a product, is unable to use this. At this situation the consumer will have to buy a later version, or buy a similair product that have the ability to use the latest hard- or software or features. This problem is often applying to few years old DVD-recorders or players, that is unable to play the latest DVD-discs, as a result of new types of DVD-versions. Under these circumstances the request is that either the new versions of soft- or hardware or features must be developed to be able to be playing or be used, on the older versions, or else that the consumer is able to upgrade his or hers program for free or an absolutely minimum fee within the first 36 months, so the product can use the latest versions of soft, or hardware or features.

Added up, we that signs this petition, request following from you and your fellow commissionaires:
A ban, that prohibits a manufacturer or developer, by the use of an update or development of a new product that partially or completely have the same features, as an earlier known product, from excluding the use of these known versions products, hard- as software or features, and only allow use of soft- and hardware or features designes for the latest version or the latest developed product.

Secures that a consumer, if he or she does not want to buy a latest version of a product with similair and comparable features, as the allready bought version of a product, like a PS2 instead of PS3 or Windows XP instead of Windows 7, is able to use the features and soft or hardwares produced for the latest version, on this product.

Make sure that the consumer, if the developer or manufacturer, have made it possible to use a product on an earlier version, but still experiences problems using this product on an older version, of the same or comparative products, because of features on the product that the consumer have in his or hers poscession, is allowed to make the nescessary upgrades, for the expences of the manufacturer or developers, up untill 36 months, if this is made without pupose, and up untill 120 months, if the manufacturer or developer, have speculated in making the product, useless after a very short term, due to developments and lack of upgrades etc.

Kжre
Hr. John Dalli, EU-Kommissжr, Sundhed og forbrugerpolitik,
Hr. Karel De Gucht, EU-Kommissжr, Handel
Hr. Michel Barnier, EU-Kommissжr, Indre marked og tjenesteydelser
Hr. Antonio Tajani, EU-Kommissжr, Nжstformand, Erhvervsliv og Ivжrksжtteri

Vi der har skrevet under, opfordrer hermed Deres person, sammen med Deres kollegaer, i EU-Kommissionen, til at sikre forbrugerne bedre beskyttelse mod forжldelse og fornyelse.

Vi der har skrevet under, vil gerne have det forbudt i EU, at udviklere af produkter, som benytter software eller teknologi, der lшbende bliver udskiftet eller forbedret, ved fremstilling af nye produkter med tilsvarende egenskaber eks. spil-konsoller, eller opdaterede versioner af en allerede eksisterende version eller et allerede kendt koncept, skal sikre at disse nye fremstillet produkter eller opdaterede versioner af et eksisterende produkt, ikke ekskluderer brugen af software eller eksternt tilknyttet komponenter, som kan benyttes med det tidligere produkt eller den tidligere software version, pе den nye version eller det ny fremstillede produkt.

De kan mеske komme med eksempler herpе, men det ses ofte at vжre et problem for forbrugerne, at disse kan kшbe spil, eller hardware eller fжrdige produkter, som kan benytte nogle af disse spil eller noget af denne hardware eller шvrige eksterne komponenter, for sе blot at opleve at det kшbte, enten ikke kan lжse de nyeste versioner af spil eller den nyeste tilgжngelige hardware, efter en kort periode, eller ved opdateringer af den software som produktet bruger, eller lancering af et nyt produkt, der har tilsvarende egenskaber, ikke kan benytte de allerede anskaffede produkter.

Problemet er stшrst pе elektronik omrеdet, hvor Sony's PS3 er det ene af de to seneste eksempler, pе behovet for et forbud mod, at nyere versioner af ellers ensartede produkter, ikke kan anvende de produkter som er anskaffet til brug pе de, tidligere kendte versioner. Sеledes kan ingen brugere af PS2, eller PSP spille disse spil, herunder spille videre pе deres gemte spil, pе en PS3. Dette skyldes ikke at muligheden ikke var til stede, men et bevidst og provokerende forretningsvalg, hvor Sony har bevidst fravalgt denne mulighed. Sony valgte efter en kort periode med PS3'ere som kan spille PS2 spil, at udelukkende tillade PS3 spil pе den nyeste version af Playstation konsollerne. Dette betyder at forbrugerne, enten skal beholde deres PS2, ved anskaffelsen af en PS3 eller smide bеde PS2 og spil ud, hvilket vil vжre den eneste mulighed, sеfremt PS2'en mеtte gе i stykker.

Et tilsvarende problem ses med Windows 7 og kort forinden, Windows Vista og herudover ses problemer med Apple, Nintendo og andre meget kendte producenters mжrker. Disse versioner har kort sagt ekskluderet brug af software og eksterne komponenter, som scannere, kameraer mv., der er designet til via deres software, at kunne benyttes pе жldre versioner og ofte, til og med windows XP. Dette betyder at stadigt flere computer brugere oplever, at skulle skaffe sig af med stadigt mere IT-udstyr, alene pga. Microsofts valg af nemme-design lшsninger, som mеske sparer Microsoft for en rжkke programmeringer, men samtidig tvinger forbrugerne i Europa, til at smide en rжkke funktionsdygtige IT-apparater ud, alene fordi softwaren enten ikke kan indlжses pе den nyeste windows version eller fordi producenten ikke шnsker at opdatere driverne til udstyret. Dermed belaster disse forretnings betingelser, ikke alene forbrugernes шkonomi men ogsе miljшet i EU, ganske ubegrundet.

Det omvendte opleves ogsе som et problem. Hvor det ikke kun er hardware der ekskluderes, som fшlge af at dette er produceret til brug pе en tidligere version eller en жldre udgave af et ellers sammenligneligt produkt. Her vil det oftest vжre tilbehшr der ekskluderes, fordi dette er blevet sе udviklet at produktet ikke kan benytte dette. Der vil brugeren blive tvunget til at kшbe en ny version, eller en tilsvarende version af samme produkttype, men som kan benytte den nyeste hardware eller software eller tilbehшr. Dette problem ses ofte, ved kun fе еr gamle DVD-optagere eller afspillere, hvor disse ikke kan afspille de nyeste DVD'ere, som fшlge af disse DVD-skivers nye formater. Her er шnsket at enten skal de nye typer software eller hardware tilpasses, sеledes at disse ogsе kan afspilles eller benyttes pе en жldre version, eller ogsе skal forbrugerne have mulighed for, indenfor de fшrste 36 mеneder, gratis at kunne opgradere sit produkt eller eventuelt mod en mindste muligt egen betaling, til at kunne benytte den nyest tilgжngelige soft eller hardware, ud over de produktet allerede kan benytte, i det omfang som er nшdvendigt for igen at sikre det fulde udbytte af den жldre version af to sammenlignelige produkter.

Sammenfattet шnsker vi der skriver under, at De og Deres kollegaer;
Forbud mod at en producent, ved en opdatering eller en nyudvikling af et ganske tilsvarende produkt, med helt eller delvist samme egenskaber, som et tidligere produkt, udelukker at disse tidligere kendte versioners tilknyttet produkter, hard- sеvel som software eller шvrigt tilbehшr, alene kan benyttes hvis de er fremstillet med henblik, pе brug, pе den sidst udviklet opdatering eller det sidst fremstillet produkt.

Sikrer at en forbruger, sеfremt denne ikke шnsker at anskaffe en ny, men ganske sammenlignelig version af sit allerede anskaffet produkt, f.eks. en PS3 til erstatning for en PS2 eller Windows 7 i stedet for Windows XP, skal have mulighed for, enten at kunne benytte de ting der fremstilles til brug for den efterfшlgende version, pе den version der allerede er i forbrugerens besiddelse eller opdatere sin version.

Sikre at forbrugeren, sеfremt producenten af soft- eller hardware, til brug for en nyere version af et produkt eller et produkt med ganske sammenlignelige egenskaber, har sikret at forbrugeren vil kunne benytte dennes soft- eller hardware eller tilbehшr, pе den tidligere version eller en version af et ganske sammenligneligt produkt, men som oplever problemer med at benytte det fremstillede produkt, pе grund af egenskaber ved den жldre version og sеledes, forhindres i at kunne benytte soft- eller hardware eller tilbehшr til en nyere version, pе sin tidligere version, skal kunne foretage de fornшdne opgraderinger, pе den oprindelige producents regning, indtil 36 mеneder, sеfremt dette ikke er noget producenten af denne жldre version har gjort bevidst og indtil 120 mеneder, sеfremt denne bevidst har spekuleret i, at forbrugeren inden for ganske kort tid ikke kan finde anvendelse for sit produkt, grundet forжldelse.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets