Dбvid Ferenc йs Varga Dбniel szabadlбbra helyezйsййrt sign now

Kцveteljьk Dбvid Ferenc szociolуgus йs Varga Dбniel nйmet tanбr elleni ьgyйszsйgi eljбrбs visszavonбsбt, 30 napos elхzetes letartуztatбsuk - mint a szemйlyi szabadsбgot legsъlyosabban korlбtozу kйnyszerintйzkedйs - haladйktalan megszьntetйsйt, mindkettхjьk azonnali szabadlбbra helyezйsйt!

A hatуsбgok mind a kettхjьket Szeptember 20-бn, szerdбn, hajnali 3-kor vittйk be a Terйz kцrъt йs Podmaniczky utca sarkбrуl, mikцzben kocsijukhoz igyekeztek. A rendхrцk a kйt teljesen vйtlen fiatalembert vбratlanul a fцldre tepertйk, megbilincseltйk, bбntalmaztбk. Jelenleg minden alap nйlkьl csoportosan elkцvetett garбzdasбg bыntettйvel gyanъsнtjбk хket. A rendхri intйzkedйs helyszнnйn az adott idхpontban egyбltalбn nem volt semmifйle tцmeg, tovбbbб dobбlбs sem tцrtйnt, melyet a tйrfigyelх kamerбk tanъsнthatnak. Mind a ketten elhatбroljбk magukat a zavargбsoktуl. A kйt fiatalember szбmos civilszervezetnйl dolgozik, egyikьk kйt hуnappal ezelхtt vett бt egy miniszteri kitьntetйst Kiss Pйtertхl a drogprevenciу, illetve бrtalomcsцkkentйs terйn vйgzett munkбjбйrt.


Rйszlet a Magyar Helsinki Bizottsбg valamint Tбrsasбg a Szabadsбgjogokйrt nyнlt levelйbхl:

"...egyйrtelmыen elvбrhatу a nyomozу hatуsбgoktуl йs az ьgyйszsйgtхl, hogy a gyanъsнtottak хrizetйnek hбrom napja alatt kellх alapossбggal megvizsgбlva az egyes ьgyeket, csak azokban az esetekben kezdemйnyezzenek elхzetes letartуztatбst, amelyekben az minden kйtsйget kizбrуan szьksйgesnek mutatkozik.

Az elхzetes letartуztatбst elrendelх bнrуsбgoknak kцtelessйgьk, hogy йrdemben йs az adott ьgy egyedi kцrьlmйnyeinek figyelembevйtelйvel vizsgбljбk meg, hogy valуban fennбllnak-e az elхzetes letartуztatбs elrendelйsйnek okai, йs ne tegyenek automatikusan pecsйtet az ьgyйszi indнtvбnyra.

Az ьgyйszsйg бltal kцzцlt adatok szerint eddig 35 esetbхl 34-ben elхzetes letartуztatбst, egyben pedig hбzi хrizetet rendeltek el a bнrуsбgok. Ez a 100 szбzalйkos "talбlati arбny" megнtйlйsьnk szerint inkбbb nyugtalanнtу: a zavargбsok helyszнnйn nehйz helyzetben cselekvх rendхrцk nyilvбnvalуan nem minden esetben lehettek kйpesek tцkйletes bizonyossбggal kiszыrni az utcбn tartуzkodуk kцzьl az erхszakos cselekmйnyek elkцvetхit.

A mai napon a Magyar Helsinki Bizottsбghoz fordult egy йdesanya, akinek egy drog-prevenciуs tevйkenysйget folytatу civil szervezetnйl dolgozу, bьntetlen elхйletы gyermekйt azйrt vettйk хrizetbe, mert mikцzben hazafelй tartott, tъl kцzel kerьlt egy, a rendхrцket rйszegen szidalmazу hхzцngхhцz. A fiatalembert a sajбt verziуjбt alбtбmasztу, igen meggyхzх bizonyнtйkok ellenйre 30 napra elхzetes letartуztatбsba vettйk. A vйdelem йrveire az eljбrу bнrуsбg a letartуztatбst elrendelх hatбrozatбban semmilyen mуdon nem reagбlt.

Az йdesanya levelйben a kцvetkezхket нrta: "A fiam liberбlis gondolkozбsъ, messzemenхen tolerбns, az agressziу minden formбjбt kerьlх, mйlysйgesen humбnus fiatalember. Kйtsйgkнvьl elkцvetett egy komoly hibбt: rosszkor rossz helyen volt. Ha ezйrt hбrom napra fogdбba zбrjбk, anyakйnt fбj йrte a szнvem, de elfogadom a helyzet rendkнvьlisйge miatt. De arra legrosszabb бlmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen sъlyos йs igazsбgtalan kцvetkezmйnyei lehetnek annak, hogy arra jбrtak, ahol mбsok valуban agresszнv cselekedetekre vetemedtek. Megйrtem, hogy a mostani nagyon kйnyes йs veszйlyes helyzetben a rendхrsйg hatбrozott fellйpйse minden magyar бllampolgбr йrdekйt szolgбlja, az ezzel egyьtt jбrу tъlkapбsok, vagy tйvedйsek viszont emberek йletйt tцrhetik derйkba. Kйrem Цnцket, a rendelkezйsьkre бllу eszkцzцkkel segнtsenek, hogy ez ne kцvetkezzen be."Tыrhetetlennek йs a jogбllamisбggal ellentйtesnek tartjuk, hogy Dбvid Ferencet йs Varga Dбnielt elхбllнtбsuk йs meghallgatбsuk utбn azonnal nem engedtйk el, hiszen letartoztatбsuk nyilvбnvalу tйvedйsen alapult, az ellenьk felhozott vбdak alaptalanok. Nyomatйkosan йs ismйtelten kцveteljьk mindkettхjьk haladйktalan szabadlбbra helyezйsйt, alapvetх emberi jogaik megsйrtйsйnek azonnali megszьntetйsйt.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

 • 12 February 20161000. Hegeds G
  I support this petition
 • 10 February 2016999. Bauer A
  I support this petition
 • 10 February 2016998. Kopasz T
  I support this petition
 • 10 February 2016997. Sass P
  I support this petition
 • 08 February 2016996. Br E
  I support this petition
 • 06 February 2016995. Harmath E
  I support this petition
 • 05 February 2016994. Nagy O
  I support this petition
 • 04 February 2016993. Berkei
  I support this petition
 • 03 February 2016992. Szepesi L
  I support this petition
 • 03 February 2016991. Szijj F
  I support this petition
 • 01 February 2016990. Zsofia R
  I support this petition
 • 30 January 2016989. Csuhai A
  I support this petition
 • 28 January 2016988. Takcs I
  I support this petition
 • 27 January 2016987. Vrdi K
  I support this petition
 • 26 January 2016986. Kramer P
  I support this petition
 • 26 January 2016985. Nagy D
  I support this petition
 • 24 January 2016984. Szabados N
  I support this petition
 • 24 January 2016983. Krpti R
  I support this petition
 • 23 January 2016982. Veliczky Z
  I support this petition
 • 23 January 2016981. Gyri C
  I support this petition
 • 23 January 2016980. Dietrich B
  I support this petition
 • 22 January 2016979. Balogh E
  I support this petition
 • 21 January 2016978. Kvri K
  I support this petition
 • 19 January 2016977. Sipos I
  I support this petition
 • 19 January 2016976. Hargitai A
  I support this petition
 • 17 January 2016975. Kulcsr A
  I support this petition
 • 17 January 2016974. Kovcs Miklsi
  I support this petition

browse all the signatures

Margaret TerrellBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
Illetйkes ьgyйszsйg (VI. йs VII. kerьleti) illetve bнrуsбg (PKKB)

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets