Demands of Egyptian people sign now

ИУг Зббе ЗбСНгд ЗбСНнг

ЗбУнП СЖнУ МгежСнЙ гХС ЗбЪСИнЙ / гНгП НУдн гИЗСЯ

ЗбУнПЗК жЗбУЗПЙ ЗбгУЖжбнд жЗбгегжгнд ИжЗЮЪ гХС жгУКЮИбеЗ


ЗУКМЗИЙ бПЪжЙ НТИ ФИЗИ гХС (КНК ЗбКГУнУ) дКжМе дНд ЗбгжЮЪнд Ъбм еРе ЗбжЛнЮЙ гд ГЪЦЗБ НТИ ФИЗИ гХС жгд Яб ЗбГШнЗЭ ЗбУнЗУнЙ жЗбНТИнЙ Ъбм ЗОКбЗЭ ГФЯЗбеЗ жгд ЯЗЭЙ ЗбЗдКгЗБЗК ЗбПнднЙ жЯбдЗ КМгЪдЗ ЗбСЫИЙ Эн гУКЮИб ГЭЦб бИбЗПдЗ ЗбКн КЪЗдн гд гФЗЯб ОШнСЙ бЗ ндЯСеЗ ЕбЗ ЫЗЭб Гж гЫСЦ дКЮПг ИШСН еРе ЗбжЛнЮЙ Ъбм Яб гд неге ГгС гХС жФГдеЗ жЪбмЯб ЗбдФШЗБ Эм Яб гЯЗд жЗбПЗЪнд Ебм жШд ГСНИ жЪЗбг ГЯЛС ЪПбЗ дШЗбИег ЭнеЗ МгнЪЗ ИЗбЗдЦгЗг ЕбндЗ жЗбКжЮнЪ Ъбн еРе ЗбжЛнЮЙ ЗбКм дЮПгеЗ ббУЗПЙ ЗбЮЗЖгнд Ъбм ЕПЗСЙ ФЖжд гХС дШЗбИег ЭнеЗ ИЗЪКИЗС ЗбгШЗбИ ЗбКм ККЦгдеЗ еРе ЗбжЛнЮЙ УИнбЗ Ебм ЕдЮЗР жШддЗ ггЗ еж гЮИб Ъбне гд гХнС бЗ нЪбге ЕбЗ Зббе бЗЭКнд ЗбдЩС Ебм Гд еРе ЗбгШЗбИ гЗ ем ЕбЗ СДнЙ гОбХЙ ХЗПСЙ гд ЮбжИ гХСнЙ ОЗбХЙ ж КИбжСК гд ОбЗб гдЗЮФЗК ШжнбЙ ПЗСК Индег ЪИС гжЮЪ МСнПЙ ФИЗИ гХС Ъбм ЗбЕдКСдК жЪджЗдеЗ: www.shbabmisr.com

ЭдНд Ъбм ЗОКбЗЭ КжМеЗКдЗ нМгЪдЗ ЕнгЗд гШбЮ ИжШддЗ жгЪЗПЗЙ бЯЗЭЙ ГФЯЗб ЗбЗУКЪгЗС ЗбОЗСМн жЗбПЗОбн Ъбм НП УжЗБ ждЮХП ИЗбЗУКЪгЗС ЗбОЗСМм ЯЗЭЙ ГФЯЗбе ЗбгЪСжЭЙ ЪУЯСнЙ ЯЗдК Гг ЗЮКХЗПнЙ Гг ЛЮЗЭнЙ Гж ЫнСеЗ гд ЗбГФЯЗб ЗбКн КДЛСЪбм ежнЙ ЗбжШд жККПОб Эм КУннС ФЖжде Ебм ЫнС ХЗбНе ИндгЗ дЮХП ИЗбЗУКЪгЗС ЗбПЗОбм жЮжЪ ЗбжШд ГУнСЗ Эм ЮИЦЙ гМгжЪЙ гЪндЙ гд ЗбГЭСЗП КУКГЛС ИОнСЗКе жККжЗСЛ гЮЗЪП ЗбНЯг ЭнгЗ ИндеЗ жКНСг Ъд ЪгП ЗбФЪИ ЗбгХСм гд НЮе Эм жШде жНЮе Эм ЗОКнЗС гд нНЯге жНЮе Эм ЗОКнЗС гд нгЛбе жНЮе Эм ЗОКнЗС ЗбУнЗУЗК ЗбКм КНЗЭЩ Ъбм ЛСжЗКе жКдгнеЗ жЯРбЯ НЮе Эм ХдЪ гУКЮИб ГЭЦб бГИдЗЖе.

ждНд жЕд ЯдЗ гд ЗбгегФнд УнЗУнЗ жбЗ дМП Гм ЭСХЙ ббЕдОСЗШ Эм ЗбЪгб ЗбУнЗУм ЗбЪЗг ЕбЗ ГддЗ дФКСЯ МгнЪЗ Эм ЕгКбЗЯ ЗбСЫИЙ жЗбЕСЗПЙ ЗбКм КМЪбдЗ дШбЮ ИЯб ХСЗНЙ жПжд гжЗСИЙ ИджП еРе ЗбжЛнЮЙ ЗбКм джЮЪ ЪбнеЗ ИГУгЗЖдЗ ЗбНЮнЮнЙ ИгбмБ ЕСЗПКдЗ ждЪбд ЭнеЗ СДнКдЗ ЗбКм дЪКЮП ИХНКеЗ жИГдеЗ УжЭ КгЯддЗ гд жЦЪ КОШнШ ГЭЦб бгХС ЗбгУКЮИб гд гдШбЮ Гд гд нгбЯ ЗбСДнЙ ЗбУбнгЙ нгбЯ ЗбгУКЮИб жеРе ЗбСДнЙ ККбОХ Эм ГддЗ дШЗбИ ИЕХбЗНЗК УнЗУнЙ жПУКжСнЙ ИХжСЙ ЪЗМбЙ жЭжСнЙ бЕдЮЗР ЗбИбЗП гд НЗбЙ ЗбКСПм ЗбЮЗЖгЙ жЗбКм бЗ нИПж беЗ Эм ЗбГЭЮ гд деЗнЙ. жЭм УИнб ХнЗЫЙ еРе ЗбгШЗбИ ГМгЪК ВСЗДдЗ Ъбн КЦгнд ЗбжЛнЮЙ ЗбГЭЯЗС ЗбКЗбнЙ жЗбКн ЪдП КИбжСеЗ УжЭ КФЯб ЭСХЙ бЯб ЗбгХСннд бнХдЪжЗ гд ОбЗбеЗ КЫннСЗ УбгнЗ жНЮнЮнЗ бИбПег:

- жбГддЗ дДгд ИГд гЗ нбТг Гм ПжбЙ ббдгж жЗбКЮПг еж ЗбЗУКЮСЗС ЗбУнЗУн ЗбЯЗгб ЗбгИдм Ъбм ЛжЗИК СЗУОЙ ЭдНд Гжб гЗ дШЗбИ Ие еж ПУКжС Южм КФКСЯ Эм жЦЪе ЯЗЭЙ КнЗСЗК ЗбГгЙ ЗбУнЗУнЙ жнЯжд гНгнЗ ИЮжЙ ЗбМнФ ИдХ ХСнН Эм ЗбПУКжС нМЪб гд гНЗжбЙ ЗбЗбКЭЗЭ Нжбе жгОЗбЭЙ дХжХе ИГм ФЯб гд ЗбГФЯЗб гегЙ гУКНнбЙ бгд нЭЯС ЭнеЗ гд ЮцИб Гм КнЗС УнЗУм нНЩм ИГЫбИнЙ Эм жЮК гЗ ЮП КМЪбе нШгЪ Эм КЫннС ЗбПУКжС бХЗбНе жнУКбТг РбЯ ЗбГгС ЭХбЗ ЯЗгбЗ ббгДУУЙ ЗбЪУЯСнЙ Ъд ЯЗЭЙ гДУУЗК ЗбНнЗЙ ЗбгПднЙ ИЯЗЭЙ ХжСеЗ.

- ЯгЗ Гд ЦгЗд ЗУКгСЗС ОШм ЗбЕХбЗН жЗбОСжМ ИеЗ гд дШЗЮ ЗбПЪЗнЙ ЗбМжЭЗБ ЗбОЗбнЙ гд Гм ЭЪб гбгжУ нУКбТг ЦгЗдЗК ЛЗИКЙ жгУКЮСЙ нШгЖд ЕбнеЗ ЗбМгнЪ ККгЛб Эм ЕбЫЗБ ЮЗджд ЗбШжЗСЖ жКОбшм СЖнУ ЗбМгежСнЙ Ъд гдХИ СЖнУ ЗбНТИ ЗбжШдм гд ГМб КжОшм ЗбЪПЗбЙ ж ЗбдТЗеЙ ж КЯЗЭД ЗбЭСХ Инд ЯЗЭЙ ЗбГНТЗИ ЗбгХСнЙ ЗбгФЗСЯЙ Эм ЗбЪгб ЗбУнЗУм жгд ГМб КСУнО жЦЪнЙ НЯжгЙ ЗбНТИ ЗбКм КжЗСК ОбЭ жЦЪнЙ НТИ ЗбНЯжгЙ. ЯгЗ ККгЛб ЗбЦгЗдЗК ГнЦЗ Эм КжЭнС ЗбЕФСЗЭ ЗбЮЦЗЖм ЗбЯЗгб Ъбм ЗдКОЗИЗК СЖЗУЙ ЗбМгежСнЙ жЗдКОЗИЗК гМбУм ЗбФЪИ жЗбФжСм ж ЗдКОЗИЗК ЗбгНбшнЗК гЪ КФЯнб бМдЙ ЮЦЗЖнЙ ПЗЖгЙ гОКХЙ ИЗбЕФСЗЭ Ъбм ФЖжд ЗбЗдКОЗИЗК Ъбм Гд ККгКшЪ еРе ЗббМдЙ ИЯЗгб ЗбЗУКЮбЗбнЙ жЗбХбЗНншЗК жЭм еРЗ ЗбХПП нМИ ГнЦЗ ЕбЫЗБ ЗбЪгб ИЗбИШЗЮЙ ЗбЗдКОЗИнЙ ЗбНЗбнЙ ИНнЛ нХИН Яб гжЗШд гЮншПЗ Эм ЗбЯФжЭ ЗбЗдКОЗИнЙ КбЮЗЖншЗ КНК СЮге ЗбЮжгм Эм дЭУ ЗбжЮК ЗбРм нМИ Эне ЪТб ЗбХНЗЭЙ жЯЗЭЙ жУЗЖб ЗбЕЪбЗг Ъд КГЛнС женгдЙ ЗбНЯжгЙ Ъбнег.

- ждНд дСм ГнЦЗ Гд ЗНКСЗг НЮжЮ ЗбЕдУЗд жЕЪбЗБ ЮнгЙ ЗбгжЗШд жЯЭЗбЙ НСнЗК ЗбКЪИнС ИЯЗЭЙ ХжСеЗ жГФЯЗбеЗ жЕнЮЗЭ ЪгбнЗК ЗбКЪРнИ ЭжСЗ жгНЗЯгЙ гСКЯИне жгдЪ ЗЪКЮЗб ГХНЗИ ЗбСГм ж ЗбЕЭСЗМ Ъд ЯЗЭЙ ЗбгЪКЮбнд ЗбУнЗУннд ЗбРнд бг нНгбжЗ ЗбУбЗН бЭСЦ СГнег ИЗбЮжЙ беж гд ЗбГгжС ЗбГУЗУнЙ жЗбеЗгЙ Эм КПЪнг УИб ЗбЕХбЗН ЗбРм дШЗбИ Ие жддФПе.

- жнМИ ГбЗ нЯжд ЗУКОПЗг КЪИнС ЗбЗУКЮСЗС ЗбРн дУЪм Ебне МгнЪЗ гДПнЗ Ебн ЪПг КМПнП ПгЗБ ЗбЯжЗПС ЗбУнЗУнЙ ИХжСЙ гУКгСЙ ЭедЗЯ ЭСЮ ФЗУЪ Инд ЗбЗУКЮСЗС жЗбМгжП бРбЯ ЭдНд дСм Гд жМжП ЗбГНТЗИ ЗбУнЗУнЙ жЗЪКИЗСеЗ гПЗСУ беРе ЗбЯжЗПС еж гПЪЗЙ ббЗШгЖдЗд Ъбм ЗбгЦн ЮхПгЗ Ъбм ЗбШСнЮ ЗбХНнНЙ жгд едЗ нМИ КЪПнб ЮЗджд ЮнЗг ЗбГНТЗИ ИгЗ нУгН ИгдН ЗбЭСХЙ ГгЗг ЮнЗг Гм НТИ МПнП нУЪм ббЗдОСЗШ Эм ЗбЪгб ЗбУнЗУм ЗбЪЗг жЕЪШЗБ Яб НТИ ЭСХКе ЗбЯЗгбЙ Эм ЗбКЪСнЭ ИИСдЗгМе жЭм ЗбгУЗегЙ Эн КФЯнб жЪн ЗбдЗУ ЗбРн ЪЗдн гд ПЪЗнЙ ЗбНТИ ЗбжЗНП СЫг дХ ЗбПУКжС Ъбн ЗбКЪППнЙ жЯРбЯ НЮе Эм ЗбПЪЗнЙ Эм жУЗЖб ЗбЕЪбЗг ЗбгОКбЭЙ ЪдП ЗбКСФнН ббгМЗбУ ЗбгНбнЙ жЗбднЗИнЙ Гж ЪдП КЮПнге гСФНЗ бгдХИ СЖЗУЙ ЗбМгежСнЙ.

ждНд Ъбн нЮнд Ед ФЪИдЗ нгКбЯ ЯдТЗ гд ЗбШЗЮЗК ЗбгЪШбЙ жЗбКм нгЯде ИеЗ Гд нСКЮм Ебм ЗбгУКжм ЗбРм нУКНЮе жЗбгЯЗдЙ ЗбКм КбнЮ ИКЗСнОе ЕРЗ гЗ ЭКНК ГгЗге ГИжЗИ ЗбгФЗСЯЙ ИбЗ ЕСеЗИ гд УбШЙ НЗЯгЙ Гж КдЩнгЗК гЪЗСЦЙ.
жЕРЗ ЯЗд ЗбКЫннС нКХб ИЗбгДУУЗК жЗбУнЗУЗК ЭЕде бЗ ИП жГд нШЗжб ЗбЮнЗПЗК Эм МгнЪ гжЗЮЪ ЗбгУЖжбнЙ ГнЦЗр бРЗ ЭдНд дШЗбИ ИКНПнП гПЙ гдХИ СЖнУ ЗбМгежСнЙ ИПжСКнд ЗдКОЗИнКнд ЭЮШ гПшЙ Яб гдеЗ ОгУЙ УджЗК жРбЯ Ъд ШСнЮ ЭКН ИЗИ ЗбКСФнН ГгЗг ЯЗЭЙ ГЭСЗП ЗбФЪИ ЗбгУКЮбнд Гж гд гСФшНм ЗбГНТЗИ ЗбгХСнЙ ЗбгОКбЭЙ Ъбм Гд нЪбд Яб гСФшН Ъд дЗЖИ бе ЕРЗ гЗ дМН Эм ЗбЗдКОЗИЗК.

ЕддЗ жбЯм дНЮЮ дКЗЖМ МнПЙ нМИ ЪбндЗ Гд дФЯб ЕПЗСЙ ЮжнЙ ЮЗПСЙ Ъбм КдЭнР еРе ЗбУнЗУЗК ЗбКм дКИдЗеЗ жеРЗ нКШбИ ЗбЭХб ЗбКЗг Инд ЗбУбШЗК ЗбЛбЗЛ ЗбКФСнЪнЙ жЗбКдЭнРнЙ жЗбЮЦЗЖнЙ жЕУдЗП ЗбгУЖжбнЙ ЭнеЗ бгУЖжбнд ГЮжнЗБ жЪЗПбнд жгКНПнд ИНнЛ бЗ КДПм Гм ОбЗЭЗК Индег Ебм ЕЛЗСЙ ЗбКОИШ жЗбЭСЮЙ. жеДбЗБ ЗбгУЖжбнд Ъбнег Гд нЪбгжЗ Гд ИЮЗДег Эм ЗбУбШЙ бнУ ГИПнЗ жГд гд жЗМИЗ Кег Гд нКг КПЗжб ЗбУбШЙ Инд ГМнЗб гКЪЗЮИЙ КНЩм ИЗбЛЮЙ жЗбгЮПСЙ ЗбЪЗбнЙ жЪбнег Гд нЪСЭжЗ ГнЦЗ Гд НнЗКег Эм КСЭ Эм Ннд нЪЗдм ЗбдЗУ гд ЗбЭЮС жЗбКОбЭ нЪП ГгСЗ ЫнС гЮИжб ИЗбгСЙ жбРбЯ нМИ Гд КЯжд едЗЯ ЦгЗдЗК КЭСЮ ИжЦжН Инд ЗбЛСжЗК ЗбОЗХЙ бег жИнд ЗбГгжЗб ЗбЪЗгЙ жЗбКм ем гбЯ ОЗбХ ббГгЙ жбнУК бМгЗЪЙ гУнШСЙ.

ГддЗ ГнЦЗЪбн ЮдЗЪЙ КЗгЙ ИГд ЗбЮжЙ жЗбСЭЪЙ ЗбКн дСнПеЗ бИбЗПдЗ нМИ Гд КСКЯТЪбн:
- ЕбЫЗБ ЗбгНУжИнЙ ИЯб ХжСеЗ Эм МгнЪ КЪЗгбЗК ЗбНЯжгЙ жЕЪбЗд ЯЗЭЙ ЗбНЮЗЖЮ ИФЭЗЭнЙ ЯЗгбЙ жем ЗбГгжС ЗбКм КЪКИС ГУЗУЗ бГм НЯжгЙ ШЗеСЙ ЗбнП жМПнСЙ ИЛЮЙ ФЪИеЗ ггЗ нУКбТг ОШжЗК жЗЦНЙ КжЮЭ ЗбЭУЗП жЗбШЫнЗд жЗбУбИнЙ.
- Гд КЯжд гСКИЗК МгнЪ ЗбЪЗгбнд ИЗбПжбЙ ЯЗЭнЙ ИНнЛ нгЯдег гЮЗжгЙ Гм ХжСЙ гд ХжС ЗбЕЫСЗБЗК ИЗбЭУЗП жЗбСФжЙ ждДЯП Ъбм Гд гНЗСИЙ ЗбЭУЗП бЗ ИП жГд КИПГ гд ЗбЮгЙ Ебм ЗбЮЗЪПЙ ЯгЗ нМИ Гд дИПГ ИеЗ ЭжСЗ гжЯбнд гегЙ ЗбЮнЗг ИеЗ Ебм СМЗб ФСЭЗБ нКгКЪжд ИЗбФМЗЪЙ ЗбГПИнЙ ЗбЯЗЭнЙ жЗбгЮжгЗК ЗбГОбЗЮнЙ ЗббЗТгЙ.
- ОбЮ дЩЗг ЦСнИн бЗ нМЪб ЗбежЙ Инд ЗбЭЮСЗБ жЗбГЫднЗБ ИЗбФЯб ЗбРн дЪнФе ЗбВд жЗбРм нМЪб ЗбИЪЦ нУКжСП ЪФЗЖе нжгнЗ гд ЗбОЗСМ ИндгЗ нЪЗбМ ЗбИЪЦ ЗбВОС МжЪе ИЗбджг.
- Гд нФЪС Яб ЭСП ИГд ОнСЗК Яб РСЙ КСЗИ Эм ГСЦ ЗбжШд КЪжП Ъбне жГд Яб КСУ Эм ВбЙ гХдЪ нПжС гд ГМбе жЯб Мдне нПОб ЗбИбП бе Эне гд дХнИ.
- жЮЭ еПС ЗбШЗЮЗК жЗбЮПСЗК ЗбжШднЙ ЪИС УнЗУЙ КегнФ ЗбЪбг жЗбЪбгЗБ жРбЯ ИПЪг ЗбИНЛ жЗбдФЗШ ЗбЪбгн Эн Яб ЗбгМЗбЗК НКм джЮЭ ЗЪКгЗПдЗ Ъбн ЗбОЗСМ Эм Яб ФЖ НКм Эн ЫРЗЖдЗ ИндгЗ ГИдЗБ гХС ИГЪПЗПег ЗбгбнжднЙ нЪЗджд гд ЗбИШЗбЙ ЗбЭЪбнЙ жЗбгЮдЪЙ.
- ЗбжЮжЭ ИНТг Эн гжЗМеЙ Яб дЪСЗК ЗбКЪХИ ЗбКн КЭКК ЗбжШд жКФКК МежП ГИдЗЖе жГнЗ ЯЗд ггЗСУж еРе ЗбдЪСЗК.
- ЗбКШИнЮ ЗбЭжСм бгИПГ УнЗПЙ ЗбЮЗджд ИгЗ бЗ нЪСЭ ЗУКЛдЗБ ЭЖЗК гЪндЙ гд ЗбгМКгЪ гд ЗбОЦжЪ бе гегЗ ЯЗдК гИССЗК еРЗ ЗбЗУКЛдЗБ жПжЗЪне.
- жЮЭ ЗбКЦннЮ ЗбггЗСУ гд ЗбУбШЙ Ъбн ГдФШЙ ЗбгМКгЪ ЗбгПдн ЗбКн КеПЭ Ебн НЛ ЗбгжЗШдндд Ъбн ЗбгФЗСЯЙ Эн ХдЗЪЙ гУКЮИб жШдег ж ЕОСЗМег гд НЗбЙ ЗбУбИнЙ ЗбКм ПЭЪКег ббЗдОСЗШ Эм ГФЯЗб гНТдЙ гд ЗбдЭЗЮ ЗбУнЗУн жЗбРн нНШ гд ЮнгЙ ИбЗПдЗ КХжСЗ гд ЗбИЪЦ Где нЪбн гд ЮнгЙ ЗбГФОЗХ ЗбРнд ег Ебн ТжЗб.

ждДЯП Эм ЗбдеЗнЙ Ъбм Гд СЭЦдЗ бЯЗЭЙ ГФЯЗб ЗбЗУКЪгЗС ЗбОЗСМм бЗ нЪдм ИЗбгСЙ гЪЗПЗЙ ЗбЮжм ЗбОЗСМнЙ ЗбЪЩгм жЗбКМгЪЗК ЗбЗЮКХЗПнЙ ЗбПжбнЙ жЗбжЮжЭ ЦПеЗ Ъбм Шжб ЗбОШ бгМСП Гдег (ВОСжд) Иб нМИ ЪбндЗ Гд дЮИб ИКЪЗжд гЪ еРе ЗбЮжм жЗбКМгЪЗК ИгЗ нЦгд бдЗ КНЮнЮ ЗбгХЗбН ЗбгФКСЯЙ ИнддЗ жИндег ЭбПнег СГУ ЗбгЗб жЗбКЯджбжМнЗ жЗбгЪСЭЙ жЯРбЯ ЗбГУжЗЮ жбПндЗ ГнЦЗ ЗбЯЛнС ггЗ нМЪбег нСЫИжд Эм ЗбКЪЗжд гЪдЗ.In the name of Allah, the Beneficent, the MercifulTo the President of the Arab Republic of Egypt, Mohamed Husnie Mubark

Officials, and All Those Interested in Egypt's Present and Future;


Welcoming the call of the "Youth of Egypt Party" (under establishment), we, members of the party, representatives of all various political and partisan spectra, and comers from different religious backgrounds, signing hereby on this Statement, all of us drawn by our true aspiration for a better future for our country which suffers from ailments undeniable but by a man of no wit or a man of ill interests we approach with this Statement all those who are anxious for the good of Egypt, all activists everywhere, and all callers for a more tolerant homeland and a more just world. We call upon them to join us in signing this Statement which we submit to the people in charge of Egypt's affairs, asking them to consider the demands set out in it a path for the rescue of our homeland's uncertain future. We seek to emphasize that such demands are the fruit of a candid vision that emerged from true Egyptian hearts and crystallized through lengthy discussions on the Youth of Egypt newspaper website: www.shbabmisr.com.

We, though coming from different backgrounds, have an absolute belief in our homeland and an enmity for all forms of both external and internal colonization. By external colonization we mean all of its known forms, whether military, economic, cultural or any other form that affects the identity of the country and intervenes in the management of its affairs. And by internal colonization we mean the countrys being taken hostage by a limited group of individuals who monopolize its riches, inherit power amongst themselves, and deliberately deprive the Egyptian people from their right in their homeland; their right to choose their rulers, their right to choose their representatives, their right to choose the policies that preserve and develop their riches, and their right to build a better future for their children.


And we, although politically marginalized and having no chance to engage in the public political life, have a joint quality; we have the will and resolve that make us most openly and without hesitation issue the details of this Statement on which we sign with our true names and with our free will. In this Statement we declare that we have a vision that we believe is right and can enable us to set a plan for a better future Egypt; we stand on the ground that those who have the right vision have the future. Our vision in brief revolves around calling for urgent and immediate political and constitutional reforms in order to rescue the country from the deteriorating state it suffers from and that seems without end in the foreseeable future.


Opinions have agreed on the inclusion of the following demands into this Statement so that it represents a call for all Egyptians toward a peaceful and real change in Egypt:

We believe that what a country needs to achieve development and progress is a full political stability that stands on firm pillars, guarded by a powerful constitution in which enactment all political currents participate and that is protected by the power of the army through a clear provision in it. Such a constitution would make it impossible to manipulate or violate its provisions in any way by whatever political current that enjoys a majority that encourages it to change the constitution in its favor; and this requires the utter separation of the military institution from all civilian life institutions.

In order to ensure moving ahead with genuine steps on the path of reform, and to turn such steps into tangible reality rather than public relations talk, there must be strong and firm guarantees for such a reform that are trusted by everyone. Those guarantees are: the annulment of the emergency law; the presidents abandoning the post of president of the National Democratic Party

In order to safeguard justice, integrity, and equal opportunities among all Egyptian parties participating in the political life, and in order to enforce the principle of the government of the party which disappeared behind the state of the party of the government; and full judicial supervision over presidential elections, elections of the Peoples Assembly and the Shura Council, and elections at the level of the municipalities, with the establishment of a permanent judicial commission for the purpose of supervising elections. Such a commission must enjoy full independence and jurisdictions. In this regard, the use of election cards must be canceled, and every citizen must be automatically listed in election registers with his/her national ID number. Press and all media channels must also be saved the influences and predominance of the government.

The respect of human rights and preserving the value of ordinary citizens necessitate guaranteeing the freedom of expression in all forms and fashions. The immediate halt of torture, the prosecution of its perpetrators, as well as stopping the arrest of people of thought and releasing all political detainees who did not carry arms to forcefully impose their thoughts are essential and vital elements to the enforcement of the reform path we seek.

We also demand that the call for stability that all of us pursue does not lead to backing off from ongoing revitalization of political cadres, as there is a huge difference between stability and ruggedness. For that reason, we think that the presence of political parties and considering them schools for such cadres reassure our embarking on the right path. On that ground, the political parties formation law must be amended, changing the criteria adopted by the Party Licensing Commission, so as to give room for the formation of any new party that wishes to participate in the public political life and to give it the full chance to introduce its programs and to contribute in the formation of the peoples conscience which suffered from the one-party propaganda that contradicted with the pluralism stipulated in the constitution. The new amendments must give new parties the right to publicize for themselves in the different media channels when nominating their candidates for elections for municipalities, national assemblies, as well as the presidency of the Republic.

We are totally confident that our people possesses a treasure of misemployed potentials which can cause it to reach the position it deserves and the stature that fits with its great history, once the gates of participation are open to it with no intimidation of a ruling power or opposition parties. And if change is associated with institutions and policies, it has to reach to top officials at all ranks of responsibility as well. Hence, we call for limiting the presidency of the Republic to a maximum of two five-year terms in office, and for it to be determined via opening the candidacy nomination for all citizens, whether independent or nominated by the different Egyptian parties, and with every candidate nominating his/her vice-president co-runner if he/she wins the elections.
In order to achieve the results we aspire to, we must form a powerful administration that is able to implement the policies it adopts.

This in turn requires the complete separation of the three authorities: the legislative, executive, and judicial, and relying responsibilities on powerful, fair, and daring people whose differences would not lead to disruption or division. Those officials must know that their staying in power is not without end, and that it is their duty to ensure the sharing of power among successive able and trustworthy generations. They must also know that they living in luxury while the people living in poverty and underdevelopment is unacceptable, and therefore there must be guarantees that clearly separate their private holdings from the public wealth, which is a full property of the whole nation not of a dominating group.

We have a conviction too that the power and high stature we want for our country must stand on the following principles:

Banishing of favoritism in all its forms with regard to all governmental dealings, and announcing all facts with full transparency as the core of any clean handed and trustworthy government. This needs decisive steps to be taken in order to vanquish corruption, tyranny and apathy; such steps would include the following:

Salaries of all public employees must be adequately sufficient so that they can resist any corruption or bribery temptations. We stress that combating corruption must be an up-down process, and that we must start with it immediately, trusting it to people of honor who have enough moral courage and the necessary ethical traits.

Creating a tax system that narrows down the gap between the poor and the rich, where some people export their dinner every day from abroad while others heal their hunger by sleep.

Every person must feel that the riches of every grain of his homeland returns to him or her; that every gear in every factory machine is benefiting him or her; and that he or she has a share in every penny the country earns.

Stopping the wasting of national potentials and capabilities going on through neglecting knowledge and scientists. To that end, scientific research and endeavor must be well supported in order to stop our dependence on others even in our food, while millions of the sons of Egypt are suffering from unemployment and underemployment.
Standing firmly against all voices of fanaticism that divide the country and disperse the efforts of its sons, whoever those standing behind them are.

Prompt application of the rule of law principle, sparing no category whatsoever in the society from being subject to it, no matter what the excuses or pretexts are.

Stopping the restriction practiced by the authorities with regard to civil society activities that aim at encouraging citizens to participate in the formation of the future of their homeland and helping them out of the state of apathy or the disgraceful political hypocrisy that degrades the value of our country. It is needless to say that such a measure would return the syndicate cadres to concentrate on organizing the affairs of their professions they long neglected; it would give them a new chance after they derailed the activities of syndicates from their very technical nature into politics, whose legitimate doors and channels are already shut, reflecting negatively on all professional sectors across the country.
Finally, we emphasize that our rejection of all forms of external colonization does not by any way mean having enmity with major external powers or international economic blocs, or standing against them all along just because they represent the other. On the contrary, we should accept the cooperation with such powers and blocs in a way that guarantees the realization of our common interest; as they have the capital, technology, knowledge, and markets, while we have a lot that makes them want to cooperate with us.

Signatures

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 30 September 201550. Dr Shakerabdelfadeelo
  i agree with changes of presuident hoseni mubark
 • 11 August 201549. Mohamed R
  I support this petition
 • 12 July 201548. Rachel Kemp
  I support this petition
 • 15 April 201547. Nachoua I
  I support this petition
 • 14 April 201546.
  ПгЗБ НСЙ
 • 12 March 201545. Hanna A
  I support this petition
 • 23 February 201544. Egypt Jackson
  Ебн гКм УдЩб дЪнФ Эн ХЭС гИЗСЯї.. Ебн гКм УдЩб дГЯб ЮгН бнУ гд ТСЪ ГСЗЦндЗї..Ебн гКм УдЩб дНЯг ИСЖнУ бЗ нНКСг ЗбПУКжСї..Ебн гКм УдЩб Эн ЭЮС бЗ ндКен жЪШФ бЗ нСКжнї..Ебн гКм УдЩб нгжК ГИдЗЖдЗ ЫСЮЗ Ъбм ФжЗШЖ ГжСИЗ еСИЗ гд жШдег ї..Ебн гКм УдЩб ИбЗ ПнгЮСЗШнЙ
 • 06 February 201543. Dr Amrismailj
  I support this petition
 • 07 January 201542. Abderrahman Mustafah
  I support this petition
 • 22 November 201441. Muhammed Mahmoudabde
  I support this petition
 • 16 September 201440. Ayman S
  I support this petition
 • 09 August 201439. Adel Z
  I support this petition
 • 20 July 201438. Ali M
  нЗСИ нХНм ЗбгХСннд
 • 27 February 201437.
  бг нЪП едЗЯ ЛгЙ ИПнб гд ГМб гФЗСЯЙ Яб ЗбгегФнд Эм ХдЗЪЙ ЗбЮСЗС ПЗОб гХС
 • 26 November 201336. Egcoder Levy
  I support this petition
 • 18 August 201335. Drahmed I
  I support this petition
 • 31 May 201334.
  I support this petition
 • 27 May 201333. No Campbell
  I support this petition
 • 22 March 201332. Mohamed A
  I support this petition
 • 28 February 201331.
  I support this petition
 • 27 February 201330.
  ЗбЮЦЗБ Ъбм ЗбгНУжИнЙ ж ЗбСФжЙ ж гМЗгбЗК ГХНЗИ ЗбдЭжР - дЪг ГДнП ФИЗИ гХС Эн ЗбгШЗбИЙ ИЗбНЮжЮ ЗбГУЗУнЙ ббгжЗШд ж ГегеЗ ЗбФЭЗЭнЙ
 • 21 January 201329. Wahid E
  I support this petition
 • 22 December 201228. Nakisha Gill
  signatures
 • 23 October 201227.
  гжЩЭ
 • 13 September 201226. Fatima S
  I support this petition
 • 09 August 201225. Amgad Salahm
  I am happy to see this promising group of sincere Egyptians, hopefully one day, soon, we will make our dreams come true
 • 05 July 201224. Shareef Mohmedt
  It is a great move for Shabab Mesr, God with you

browse all the signatures

Brad AvilaBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Egyptian People

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets