Demanding the reactivation of article 50 sign now

We the undersigned would like to file our petition to the Iraqi parliament in demanding to reactivate article 50, which the Iraqi Parliament recently nullified.
Article 50 guaranteed a quota of seats representing Iraqi minorities in the provincial councils.ЗбгШЗбИЙ ИЕЪЗПЙ КЭЪнб
ЗбгЗПЙ 50 гд ЮЗджд ц гМЗбУ ц ЗбгНЗЭЩЗК

ЗбУнПЗК х жЗбУЗПЙ х ГЪЦЗБ х гМбУ ц ЗбджЗИ ц ЗбЪСЗЮн ЗбгНКСгнд

дНд ЗбгжЮЪнд гд гОКбЭ ц ФСЗЖН ц ЗбФЪИ ц ЗбЪСЗЮншц - дШЗбИ х гМбУуЯг ЗбгжЮСу ЗбГИЮЗБ у Ъбм дХшц ЗбгЗПЙ ц 50 гд гФСжЪ ц ЮЗдждццц цц ЕдКОЗИЗК ц гМЗбУ ц ЗбгНЗЭЩЗК ц ЗбгКЪбЮ ц ИКгЛнб ц ЗбГЮбнЗК ц ЗбЪСЗЮнЙ ц Эн гМЗбУ ц ЗбгНЗЭЩЗК ц жЭЮ у ( ЗбЯжКЙ) ЗбКн ГЮСшеЗ гФСжЪ х ЗбЮЗдждх ЗбгРЯжСх жНУИу ЗбШСЗЖЮ ц ЗбПнгЮСЗШнЙ ц ЗбгСЪнЙ ц бПм ЗбгМКгЪЗК ц ЗбгКНЦСЙ ц . бЮП ЯЗд беРЗ ЗбЕ бЫЗБ ц жЮЪ с гДбг с Ъбм МгнЪ ц ЗбжШдннд ЗбЪСЗЮннд ЗбГНСЗС ц бгЗ бНЮ у гд ЕЮХЗБ т жКегнФ т бЮжгнЗК т жбГПнЗд у гОКбЭЙ т жНСгЗдцеЗ гд ЗбгФЗСЯЙ ц Эн ХдЪ ц ЗбЮСЗС НнЛ Зд беЗ гЗ ббВОСнд гд НЮжЮ т жЪбнеЗ гЗ бег гд жЗМИЗК т. жен бнУК ъ МЗбнЗК т ЯгЗ нНбж ббИЪЦ ц Гд ндЪКжеЗ ЕУКХЫЗСЗр беЗ Гж НШшцЗ р гд ЮПСцеЗ жен бнУК ъ гМгжЪЙ р ИФСнЙ р гЮнгЙ р Эн ЗбЪСЗЮ ц бИЪЦ ц ЗбжЮК ц ЯгЗ жХЭеЗ - гЪ ФПнП ц ЗбГУЭ - ГНП х ЯИЗС ц ЗбгУДжбнд. ЕцдгЗ ег ъ ИФСс ГхХбЗБ с Эн жШдцег ЗбЪСЗЮ ЮИб у ЗбЭКН ц ЗбЪСИншц ЗбГУбЗгн жЮИб ЗбЕНКбЗб цЗбЭЗСУн жЗбенгдЙ ц ЗбЪЛгЗднЙ ИВбЗЭ т гд ЗбУднд.

бЪбЯг жЭн ТНгЙ ц ЗбКХЗСЪ цЪбм ЗбгХЗбН ц жЗбКУЗИЮ ц Ъбм ЗбЭжЗЖП ц ЗбВднЙ ц - КдЗУнКг жКМЗебКг Зд ЗбРнд ГбЫнКг КгЛнбег Эн гМЗбУ ц ЗбгНЗЭЩЗК ц ег ГНЭЗП х гуд ъ КФПЮКг ИЗгМЗПцег жКЭЗОСКг жУжЭ ККЭЗОСжд ИгВЛС ГМПЗПег ЗбРнд ЯЗджЗ ЗбУЯдЙ у ЗбГжЗЖб у бжЗПн СЗЭПунъ ЗбЪСЗЮ ПМбЙ у жЗбЭСЗК гд УжгСннд жЗЯПннд жВФжСннд жИЗИбннд жЯбПЗдннд жег ГНЭЗПх ИдЗЙ ц жгДУУж ЗбНЦЗСЗК ц ЗбГхжуб ъ ЮИб у ГЯЛСу гцдъ ГСИЪЙц ЗбВЭ ц УдЙт жЗбРнд у ПжшуджЗ ЗбКЗСнО у ИГОКСЗЪег ЗбЯКЗИЙ у жУджЗ ЗбЮжЗднду ЗбГжбм жЯКИжЗ ЗбгбЗНг у ЗбГПИнЙ у жЗОКСЪжЗ ЗбЪМбЙ у жжЦЪжЗ ЗбдЩЗг у ЗбгЯЗдн шу бКСгнТ ц ЗбГЪПЗП жФЮжЗ ЮджЗК т ббСн жСХПжЗ НСЯЗК ц ЗбЮгС ц жЗбЯжЗЯИ ц жЗбдМжг ц ЭГУКШЗЪжЗ гдР КбЯ ЗбЪХжСц ЗбКдИДу ЗбПЮнЮ у ИНПжЛ ц ЗбЯУжЭЗК ц жЗбОУжЭЗК.

жЭн ЗбЪХС ЗбРеИншу ббНЦЗСЙ ц ЗбЪСИнЙ ц ЗбЕУбЗгнЙ ц жгЗ КбЗе гд ЪХжС т ЪЗФ у ГМПЗПхег гЪ ЕОжЗдег ЗбгУбгнд ИУбЗг т жжЖЗг т жФЗСЯжег Эн ЗбУСЗБ ц жЗбЦСЗБ ц жСЭПжЗ ИдЗБ у ХСН ц КбЯ ЗбНЦЗСЙ ц ИгЪЗСЭег ЗбгКджЪЙ жИКСМгЗКег ЗбЪбгнЙ ц жЗбЭбУЭнЙ ц жЗбГПИнЙ.

жЭн ЗбЪСЗЮ ц ЗбгЪЗХС ц- Гн ЪСЗЮ гЗ ИЪП ЗбЮСд ц ЗбКЗУЪ ЪФС- УЗегК ъ ЗбГЮбнЗКх гУЗегЗК т ИЗСТЙ р жгОбХЙ р Эн гДУУЗКе ЗбЪбгнЙ ц жЗбГПИнЙ ц жЗбгеднЙ . ЭбгЪКъ гдег ГУгЗБ с Эн УгЗБ ц ЗбгЪСЭЙ ц ИгдЗНнеЗ ЗбгКЪППЙ ц жЪбм ЗбгУКжнЗК ц ЗбжШднЙ ц жЗбЪСИнЙ ц жЗбЪЗбгнЙ.

ХНнН с Гд ЗбдУИЙ у ЗбУЯЗднЙ у ббГЮбнЗК ц ЗбЪСЗЮнЙ ц ГОРК ъ ККдЗЮХ х ОбЗб у ЗбЪЮжП ц ЗбГОнСЙ жбнКЯг ККжЮЭжд ЮбнбЗ р Ян КУЗЖбжЗ ГдЭУуЯг гЗ ГУИЗИ х РбЯї
бЮП ЪЗдКъ ЗбГЮбнЗКх гдР КбЯ ЗбЪЮжП ГЯЛСу ггЗ ЪЗдК ъ ЗбФСЗЖН х ЗбГхОСх жКЦЗЪЭК ъ гЪЗдЗКцеЗ ГЦЪЗЭЗ р гЦЗЪЭЙ р ОбЗб НЮИЙ ц ЗтдЭбЗК ц ЗбГгд ц Эн ЗбУджЗК ц ЗбГОнСЙ ЕР ЭМшцСКъ ПжСх ЪИЗПЗКеЗ жЮхКбу ЯЛнСс гд СМЗб ц ГПнЗдеЗ жжМеЗБ х гПдеЗ жЮСЗеЗ. ЭЗЦШСКъ ГЪПЗП с ЯИнСЙ с гдеЗ Збм ЗбеМСЙ ц гДЮКЗр гд жШдеЗ ЗбГг Збм ЗЮШЗС т гКЭСЮЙ т КНК у жШГЙ ц ЗбЮКб ц жЗбКеПнП ц жЗбОШЭ ц жЗбГИКТЗТ ц ИУИИ ЗбЪуМТ ц ЗбгУКПнг ц ббНЯжгЙ ц ЗбЪСЗЮнЙц Ъд КжЭнС ц ЗбГгдц ц жЗбШгГдндЙц беЗ. еРЗ гд дЗНнЙт жгд дЗНнЙ т ГхОСм бг КУЪу жУжЭ бд КУЪм КбЯ ЗбГЮбнЗК х ЗбгЫбжИЙ х Ъбм ГгСеЗ - ИЭЦб гИЗПцЖеЗ ЗбгУЗбгЙ ц жЗбдЗИРЙ ц ббЪдЭ ц Збм КМднП ц гнбнФнЗК т гУбНЙ т КНгнеЗ ЕЦЗЭЙ Збм НЮнЮЙ ЪПг жМжП ц ЪФЗЖС у КРжР х ЪдеЗ жКбжР х ИеЗ. Эбг КМП ъ ЗбГЮбнЗК х УИнбЗ р Ужм ЗббМжБ ц ЗбгДЮК ц Збм ИбПЗд т ГОСм , ЭКдЗЮХ у КПСнМнЗ р КЪПЗПеЗ. Лг МЖКг ъ ИЮСЗСЯг ЫнС ц ЗбгдХЭ ц гУКЫбнд у ЗбКдЗЮХ у- Эн ЕбЫЗБ ц гЮЗЪПцеЗ ЗбКн ОХшуеЗ беЗ ЗбЮЗджд жИРбЯ жГПКг ГдКг ВгЗбеЗ Эн ЗбЪнФ ц Эн ЪСЗЮц т КЪППн шц ПнгЮСЗШн.

ЗбУнПЗК х жЗбУЗПЙ х ГЪЦЗБ х гМбУ ЗбджЗИ

дНд дЪбг х гУИЮЗ р Гд гЗ ЯКИдЗе Ъд ГПжЗС КбЯ ЗбФСнНЙ ц гд ЗбгМКгЪ ц ЗбЪСЗЮн ЗбКн ЫПК ъ Збнжг у ГЮбнЙ р бнУК ъ ИОЗЭнЙ тЪдЯг. ЕдгЗ джП х Гд дИнд у бЯг Гд ЮСЗСуЯг МЗБ у КдЭнРЗ р бгВСИ у КЯКбЗК ц ГНТЗИЯг жгдЗЮЦЗ р ЗбгХбНЙ ЗбЪбнЗ бжШддЗ ЗбЫЗбн. ЕбЗ Гд ЗбГгСу ЗбгНншцС у ЯнЭу УгНКг бГдЭУЯг ИКгСнСт ЮСЗС т ОШнС т гЛб ЕбЫЗБ гЗПЙ т КгУшх ЗбЪгбнЙ у ЗбУнЗУнЙ у ббжШд ц гд Пжд ц ЕЪПЗП т гУИЮ т жгдЗЭФЙ т гУКЭнЦЙ.

жгдъ ЫСЗЖИ ЗбГгжС Гд нКдХб у гд ЗбЮСЗС ц ЯИЗСх ТЪгЗБ ц ГНТЗИЯг жИЪЦ х ГЪЦЗБ ц гМбУЯг ИКХСнНЗК т ГПбжЗ ИеЗ гИЗФСЙ р ИЪП КгСнСе. ЭГнд ЯЗджЗ ЮИб жГЛдЗБ ЗбгдЗЮФЙ ( Ед ЯЗдКъ едЗбЯ гдЗЮФЙ)ї еб РСшу ЪПж с ОИнЛ с нИЫн КФЩнЙ у ЗбЪСЗЮ СгЗПЗ р ИЪнжд ц ГжбЖЯ ЗбГЪЦЗБ ц ЭГЭЮПег ЗбСДнЗ жЗбИХнСЙї

Ед ЗбУндЗСнж ЗбгШСжНу Инд ЗбГжУЗШ ц ЗбУнЗУнЙ ц гд ЕЮСЗС ц ЗбгЗПЙ ц 50 Эн 22 КгжТ 2008 гд ЮцИуб ц гМбУЯг жгд Лг дЮЦеЗ гд ЮцИуб ц ЗбгМбУ ц ЗбСЖЗУн шц ОбЗб 24 УЗЪЙ жгЗ КбЗе гд гдЗжСЗК ц ФПшр жНбшр ЕдгЗ нФнС х Збм ГдЯг КжМежд Збм ЗбГЮбнЗК ц СУЗбЙ р ЫнС гЯКжИЙ т жЫнС гУгжЪЙ т бЯдеЗ гЭежгЙ с бПм Яб ц гд ъ бе ЕПСЗЯ с гЪСЭн- КдХ х Ъбм гЗ гЪдЗе: "ГнКеЗ ЗбГЮбнЗК ЗтУгЪн жуЪ ц !!. дУКШнЪх дНд ЗбГНТЗИ х ЗбЯИнСЙ х Гд дКЮЗРЭЯ ц ЯЯСЙ т ждКбем ИЯ ц ЯнЭгЗ жгКм гЗ дФЗБ. ЭдУКШнЪ х ЕбЫЗБЯ ц Едъ ФЖдЗ жЗбЕЮСЗСу ИжМжПцЯ ц Зцд ъ ГСПдЗ . ЗбПнгЮСЗШнЙ х ЯгЗ дЭегхеЗ дНд - ен ( ПнгЮСЗШнЙ х ) ЗбИНЗС НнЛ ЗбУгЯЙ х ЗбЯИнСЙ х КИКбЪ х ЗбУгЯЙ у ЗбХЫнСЙ. ждНдх дРЯшцСхЯ ц- ГнКеЗ ЗбГЮбнЗК- ИЗбЮжб ц ЗбгГЛжС: бЮП ГхЪРцС у гд ГдРС ъ. ЭгЗ ЪбнЯ ц ЕРд Ужм ЗбЕНКгЗБ ц ИгЩбКцдЗ жЗбЕдЦжЗБ ц КНК СЗнКдЗ"

гд ЗбгСМН ц Гд ЮСЗСуЯг ЫнС у ЗбХЗЖИ ИЗбЫЗБ ц ЗбгЗПЙ ц ЗбВдЭЙ ц ЗбРЯС ц НЭТу ( жСИгЗ НЛшу) ЗбгКШСЭнд ЗбгКУКСнд ИЗбПнд ц Збм ЕСКЯЗИ ц КбЯ ЗбГЪгЗб ц ЗбжНФнЙ ц ЗбгСжЪЙ ц ЗбКн дхЭшцРК гДОСЗ р Эн гПндЙ ц ЗбгжХб. бЮП жЮЪК ъ КбЯ ЗбМСЗЖг х ЯдКнМЙ т ФИе НКгнЙ т бЮСЗСцЯг ЗбгРЯжС.

дКжЮЪ х Гд ККСЯу СУЗбКдЗ жЮЪЗ р ЗтнМЗИнЗ р Ъбм ГУЗбнИу ХдЪ ц ЮСЗСЗКЯг. жГгбдЗ жШнП с Эн Гд нЫПжу гМбУхЯг дИСЗУЗ р нЪТшцТх ЗбжНПЙ у ЗбжШднЙ у бМгнЪ ц ЗбЪСЗЮннд Пжд КгннТ т ЪСЮн шц Зж ШЗЖЭншц жИЫЦ ЗбдЩС Ъд ЗбЛЮб ц ЗбНТИн жнДгшцд х ЗбГУКЮбЗбнЙ у жЗбНСнЙ у жЗбГгЗд бЯб гЯждЗК ц ЗбгМКгЪ ц ЗбЪСЗЮншц ггЗ нФМЪх ЗбгхеЗМСнд жЗбгхеуМшуСнд Ъбм ЗбЪжПЙ ц Збм жШдег ЗбГг. ЭУКИЮжд ЪдПЖР т - РОСЗ р бФЪИдЗ ЗбЪСЗЮншц ЗбгдЯжИ.

- дУОЙ с Збм ЗЪЦЗБ ц ЗбгМбУ ц ЗбСЖЗУн ЗбгНКСгнд
- дУОЙ с Збм ЗбУнП ц ггЛб ц ЗбГгнд ц ЗбЪЗг ц ббГгг ц ЗбгКНПЙ ц Эн ЗбЪСЗЮSign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Elisabeth BenjaminBy:
Technology and the InternetIn:
Petition target:
Iraqi Parliament

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets