Defensem Fonaments i Referents! sign now

Davant la negociació en marxa de lEsborrany de matèries optatives al Batxillerat, els professors i professores de Clàssiques de la Comunitat Valenciana volem manifestar la nostra preocupació i malestar per quant constatem en aquest esborrany una sèrie de canvis en el tractament de matèries fins ara assignades als Departaments de Grec i de Llatí. És per açò que demanem a la Conselleria d'Educació que reconsidere la seua postura i atenga les següents esmenes que hi proposem:

- Ofertar lassignatura de Fonaments Lèxics al 1r de Batxillerat com a matèria optativa per a totes les modalitats. És a dir, que reste com està en aquests moments.
Entenem que Fonaments Lèxics és una ferramenta fonamental per tal de completar la formació de lalumnat, que aprofundeix en els continguts de la modalitat triada pels alumnes i que és profitosa per als seus estudis posteriors, al temps que amplia les perspectives de la pròpia formació comú. Lassignatura, doncs, seguiria segons el nostre paréixer el criteri establert a lesborrany pel qual loferta de matèries optatives haurà de respondre als diferents interessos, motivacions i necessitats de lalumnat.

- Ofertar lassignatura de Referents Clàssics no en 1r sinó en 2n de Batxillerat, com a matèria optativa per a totes les modalitats. És a dir, que reste com està en aquests moments.
Entenem que Referents Clàssics és una matèria que completa la formació acadèmica dels alumnes daquest nivell, que aconsegueix un aprofundiment en els continguts daltres matèries de la seua modalitat, que ajuda als alumnes al desenvolupament i perfeccionament de les competències adquirides en el procés daprenentatge, que enriqueix la seua formaciò humanística en ajudar a conèixer les bases de la nostra cultura i que desenvolupa el seu esperit crític.
Aquesta matèria respon també al criteri arreplegat a lesborrany pel qual loferta de matèries optatives ha de respondre als distints interessos, motivacions i necessitats de lalumnat.

- Adscripció de Fonaments Lèxics i Referents Clàssics només als Departaments de Llatí i Grec. És a dir, que reste com està en aquests moments.
En el cas de Fonaments és evident que només els professors daquets departaments poden tal i com queda expressat a lOrdre del Currículum dOptatives- transmetre l´objectiu de comprendre de manera reflexiva el significat originari de les paraules i utilitzar de manera precisa i rigorosa el vocabulari dorigen grec i llatí, tant el científic i tècnic específicament, com lincorporat al llenguatge quotidià.
En el cas de Referents Clàssics cal recordar que lobjectiu de lassignatura és aprofundir en els arrels grecs i llatins de la cultura europea, per a la qual cosa, és obvi, els nostres departaments són els més preparats.

- Revisió del criteri de número mínim dalumnes per a poder impartir una optativa.
Fixar un mínim de 15 alumnes perquè puga donar-se una optativa és desconéixer quina és la realitat de la major part de Centres de la Comunitat, on, si satenguera a aquest criteri, nómes sen podrien impartir dos o tres optatives, que a més serien, clar, les doferta obligatòria. La mateixa reflexió pot fer-se respecte al número màxim doptatives ofertades (el doble de grups de Batxillerat); com en el cas anterior aquest criteri limita moltíssim el número doptatives que es poden ofertar. Recordem a este respecte que la major part de Centres tenen 2 +2 grups de Batxillerat.
Proposem, doncs, una relaxació del criteri numèric, demanant que aquestes optatives puguen ofertar-se amb independència del número dalumnes que les trien. És a dir, prioritzar linterés formatiu de lalumnat respecte al criteri merament pressupostari.

Els professors i professores de Clàssiques volem fer arribar a l'Administració educativa el nostre malestar en veure com, reforma darrere reforma, som sempre els grans sacrificats de lensenyament. En unes plantilles ja pràcticament desmantellades que han vist amb el pas dels anys com han quedat reduïdes a la mínima expressió (cal recordar que la major part de Departaments de Llatí i Grec són unipersonals), qualsevol canvi pot tindre efectes dramàtics en el seu professorat, com ara el desplaçament de professors sense horari o fins i tot lamortització de les places dels nostres departaments.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
150 / 1000

Latest Signatures

browse all the signatures

Stella BrownBy:
City LifeIn:
Petition target:
Conselleria d'Educació

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets