CRP vinovat pentru violenюa din presг? sign now

Єi eu am fost tвlhгrit!

Nu pot cere pedepsirea agresorului!Am gгsit urmгtorul text оn Codul deontologic al CRP:ARTICOLUL 4

Ziaristul este obligat sa respecte viata privata a cetatenilor si nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a obtine informatii sau imagini despre aceasta.

Atunci cand comportamentul privat al uгnor personalitati publice poate avea urmari asupra societatii, principiul neintruziunii in viata privata ar putea fi eludat.Din acest text eu nu vгd ca ziarista pe care o apгraюi atвt, domnule Cristian Tudor Popescu a procedat corect. Nu avea nimic de facut acolo preєedintele ca persoanг publicг. Era la cumpгrгturile personale. Nu accept ce a fгcut єi a spus preєedintele Bгsescu, dar prea vedeюi paiul din ochiul preєedintelui єi bвrna ziaristei nu are nimic...Eu sunt un biet cameraman, cu 17 ani de muncг оn slujba imaginii politicienilor apгruюi la єtirile TVR, B1 TV, PRO TV єi apoi iar TVR... єi am sг vг relatez urmгtoarele bгtгi de joc din partea patronilor de presг fгrг corectitudine.Apropo, domnule CTP: vг apгraюi numai oamenii care scriu єi au devenit ocazional cameramani? De ce nu aюi sгrit sг ne apгraюi pe noi, operatorii imagine (sг nu spun cг nici de fotoreporteri nu vг pasг), de fiecare datг cвnd am luat bгtaie [de la sindicaliєti, de la mineri, de la poliюiєti, de la neveste de poliюiєti, de la microbiєti (ultimul caz-Robert Cristea bгtut cu lanюul, pe care CRP nu оl aparг de loc), de la rrromi (remarcaюi cг nu spun юigani!), de la pгrinюi ai constituюiei... єi de la cгюi alюii оєi permit sг ne agreseze cг оi deranjгm cвnd оєi fac de cap оn mod democratic...], nu aveюi de spus nimic... Concluzia: noi putem lua bгtaie oricвnd, reporterii, nu! De ce nu vг sesizaюi cu tot CRP-ul cвnd cameramanii iau bгtaie ca jurnaliєti?Vг multumim ca ne luaюi apгrarea doar atunci cвnd vг intereseazг subiectul, оn rest noi nu existгm. Vг multumim cг ne daюi dreptul la a munci, dar mai ales cг acceptaюi tacit cвnd patronii de televiziuni ne interzic sг avem sindicate оn ograda lor!C.C.M.-ul pe ramura mass-media NU SE APLICГ pentru cг patronii de presг au puterea pixului єi asupra legiuitorilor, єi asupra judecгtorilor, єi asupra guvernului, etc...Dar sг vг ofer єi un caz concret, ca sг nu credeюi cг am inventat toate acestea! De atвtea єi atвtea ori, noi, cameramanii am luat bгtaie оn adevгratul sens al cuvвntului. Numai noi єtim ce оnseamnг sг оюi faci onest datoria єi apoi sг te uєuiascг un Antonie Iorgovan cг de ce nu respect dreptul la imagine privatг?! Sг vг explic de ce un pгrinte al Constituюiei оєi permite sг fie la fel de vinovat ca preєedintele Bгsescu deunгzi? Iatг: prin anul 2000, cвnd la putere abia revenise partidul stat PDSR (actualul PSD) domnul Antonie Iorgovan єi-a permis, оn baza dreptului la imagine invocat pe loc, sг ma tвlhгreascг de caseta Betacam SP, pe care filmasem discuюia acestuia cu un cetгюean pe stradг, оn faюa primгriei sectorului 3. Menюionez cг lucram la firma S.C. News Romвnia S.R.L., deюinгtorul viitoarei licenюe de televiziune B1 TV, televiziune ce abia оncepea sг оєi facг o arhiva de imagini, pentru apropiata lansare. Domnul Antonie Iorgovan sub ameninюarea ocrotitoare a unui gardian public al primгriei sectorului 3 a reuєit sг obюinг caseta care nu єtiu de ce оl speriase atвt (nici azi nu єtiu cu cine stгtea de vorbг pe trotuar єi nici nu am auzit ce vorbeau). Eu am cerut acordul оn prealabil, conducerii redacюiei Єtiri de la acea datг, domnul Horia Enгєel, dacг sг оi dau caseta sau nu pгrintelui Constituюiei... I-am oferit-o ... Postul B1 TV, оncг mai avea nevoie de aprobгri єi obedienюг faюг de guvernul PDSR pe care єi aєa оl mвngвia mult, deci nu mai poate fi vorba de tвlharie... NU MAI POT CERE PEDEPSIREA AGRESORULUI !? Problema agresorului rгmвne deschisг, eu luвnd de la acesta un bileюel de mвna, cum cг mi-a luat acea casetг...

Numai cг eu, onestul profesionist, cг eu chiar оmi fгceam datoria, nu ca ziarista telefonistг, am єtiut de atunci cг unii vor folosi puterea numai оn folosul lor, aєa cum d-voastrг, domnule CTP o faceюi оn folosul propriu acum. ANTENA 1 are de umplut 3 canale cu "єtiri", iar ziarele cautг senzaюionalul. Este regretabil gestul preєedintelui Bгsescu, dar nu se analizeazг єi deontologia profesionalг a numitei reporteriюe cu care oricare dintre noi, operatorii, ne-ar cam fi ruєine sг mai mergem la filmare... Ca jurnalist, nu vi s-ar fi pгrut mai corect ca оntвi sг aflaюi dacг respectiva domniєoarг nu a fost pusг de patronul ei sг gгseascг ceva? Єi de ce alte televiziuni aflate la locul "faptei" nu au marєat la marea "єtire" realizatг telefonistг?Mг numesc Cristian Puєcaє єi sunt cameraman de єtiri de 17 ani. Оn acest rгstimp am reuєit sг-mi fac o carte de vizitг єi sг-mi probez de nenumгrate ori onestitatea єi respectul faюг de meseria de jurnalist.Оnchei cu o intrebare: De ce oare nu se apucг fiecare cetгюean ce vrea sг fie respectat, mai оntвi se respecte el toate legile єi apoi sг cearг sг fie respectat de alюii ?!?Aєteptгm domnule CTP sг faceюi atenюi patronii de media sг оnceapг odatг aplicarea acelui C.C.M. pe care se laudг ca l-au aprobat de atвюia ani.

CRISTIAN PUЄCAЄ

Cameraman Jurnalul TVR

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets