Chống độc quyền xăng dầu sign now

(Vi mot so ky tu tieng Viet khong the hien dung, nen phai dung dau khac thay the).

Đời sống chu'ng ta đг quб khốn đốn vм lạm pha't, thк' nhưng cбc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mo'c nối với nhau để giữ gia' xăng cao trong khi gia' dầu thế giới đa~ hạ xuống dưới 80USD/thu`ng, nguồn [1]. Hiện nay với mỗi lit xăng A92, trừ thuế 5\% va` chi phi' vận ha`nh, kho ba~i, gia' tha`nh va`o khoản 14.000, với gia' ba'n 16.500đ, doanh nghiệp đang thu lợi 2.000đ - 2.500đ (la~i 14\% - 17\%) nguồn [2]. Đa^y la` mức lợi nhuận qua' cao, thể hiện lo`ng tham, sự vo^ tra'ch nhiệm với xa~ hội, với kha'ch ha`ng. Do đo', la` co^ng da^n của nước Việt Nam, la` kha'ch ha`ng của ca'c co^ng ty na`y, chu'ng ta ha~y le^n tiếng để:

"Ca'c doanh nghiệp xăng dầu chấm dứt việc thao tu'ng gia' xăng, thể hiện tra'ch nhiệm, đạo đức kinh doanh."

Cụ thể:
- giảm gia' xăng A92 xuống co`n 14.500đ - 15.000đ/l.

Sau 4 tuần, thỉnh nguyện thư na`y sẽ được gửi le^n Quốc hội va` Thủ tướng. Chu'ng ta ha~y thể hiện tra'ch nhiệm co^ng da^n của mi`nh bằng ca'ch ky' va`o thỉnh nguyện thư na`y va` forward cho bạn be`, người tha^n cu`ng tham gia.

(Sau khi ky' te^n, 1 email tư` trang na`y se~ được gửi đe^'n địa chỉ của bạn để xa'c nhận, chữ ky' chỉ cу gia' trị sau khi xa'c nhận. Tuy nhiкn, email của bạn khфng thể hiện trong danh sa'ch ngwow`i ky' te^n).

Ky' te^n
Dвn đen

Nguồn:
[1] Gia' dầu http://www.nymex.com/lsco_fut_cso.aspx.
[2] Ba'o Vietnam Economy http://vneconomy.vn/home/20080911103342792P0C6/tang-thue-nhap-khau-xang-dau.htm
[3] Ba'o Thanh Nie^n: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200841/20081008002409.aspx
[4] Bản lưu trữ Ba'o Thanh Nie^n: http://209.85.173.104/search?q=cache:c8U8LRp7ESQJ:www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200841/20081008002409.aspx+\%22C\%E1\%BA\%A7n+gi\%E1\%BA\%A3m+gi\%C3\%A1+x\%C4\%83ng+m\%E1\%BA\%A1nh+h\%C6\%A1n+n\%E1\%BB\%AFa!+\%22&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=au&client=firefox-a
[5] Ba'o Vietnamnet: http://www.tuanvietnam.net//vn/sukiennonghomnay/5037/index.aspx

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Marcus McconnellBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
ca'c cфng ty kinh doanh xăng dầu

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets