Cerrar el FORUM 2004 / Tancar el Forum 2004 sign now

Desde el passat 9 de maig de 2004 s'estа celebrant a Barcelona l'anomenat "Forum de les Cultures".
Els organitzadors han anunciat en reiterades ocasions que necessiten 5 milions i mig de visites per assolir l'equilibri pressupostari. En els primers 22 dнes, nomиs han assolit 339 mil visitants, desenes de milers dels cuals han entrat convidats per la organitzaciу per omplir el recinte i amagar el seu fracаs. Amb aquestes xifres es dificil que el Fтrum arribi amb prou feines als dos milions de visitants, dels que centenars de milers ho serаn per invitaciу.
Aixу fа preveure que la magnitud del dиficit d'explotaciу d'aquest aconteixement arribi a xifres exorbitants que malauradament haurаn de ser cobertes per els ciutadans de Barcelona via impostos.
La quantitat creixent de pobresa a la ciutat, on el nombre de famнlies que viuen amb menys de 898 euros mensuals s'ha incrementat un 6\% entre 1995 i 2000 amb les dramаtiques consequencies d'exclusiу social creixent que comporten, permet pensar entre d'altres motius que serнa irresponsable continuar allargant fins setembre un Fуrum que nomиs farа creixer les despeses de l'Ajuntament d'una manera gratuita i absurda, sino tambи una percepciу cada cop mиs extesa de que els nostres governants ho fаn cada cop mиs d'esquenes als veritables interessos dels ciutadans.
L'Ajuntament de Barcelona tи tancant el Fуrum i eliminant aixн el cost d'explotaciу i el dиficit que genera la oportunitat de demostrar que governa la ciutat per l'interes dels seus habitants i no sols per l'interиs de satisfer vanitats inъtils i resistиncies a reconиixer errors, dedicant els recursos econуmics que es puguиssin generar per aquesta decissiу a finalitats socials amb les quals si es defensarien realment els valors que el Fтrum, amb mиs pena que glтria pretиn difondre.
Per tot aixу demano al Ajuntament de Barcelona:
1) El tancament immediat del Forum de les Cultures 2004
2) La realitzaciу d'una auditorнa rigurosa per establir el cost de les desviacions pressupostаries que s'han produit i el cost que l'incompliment de les previssions disparatades d'assistencia de visitants que els organitzadors del Forum havien fet ha generat a les arques municipals, i per extensiу a tots els ciutadans

Desde el pasado 9 de mayo de 2004 se estб celebrando en Barcelona el llamado "Forum de les Cultures".
Los organizadores han anunciado en reiteradas ocasiones que necesitan 5 millones y medio de visitas para alcanzar el equilibrio presupuestario. En los primeros 22 dias sуlo han llegado a alcanzar 339 mil visitantes , decenas de miles de los cuales han entrado invitados por la organizaciуn para llenar el recinto y esconder su fracaso. Con estas cifras es dificil que el Forum alcance poco mбs de dos millones de visitantes, de los que centenares de miles lo serбn sin pagar.
Esto hace preveer que la magnitud del dйficit de explotaciуn de este evento alcance cifras exorbitantes que desgraciadamente habrбn de ser cubiertas por los ciudadanos de Barcelona via impuestos.
La cantidad creciente de pobreza en la ciudad, donde el numero de familias que viven con menos de 898 euros mensuales se ha incrementado un 6\% entre 1995 i 2000 con las dramбticas consecuencias de exclusiуn social creciente que comportan, permite pensar entre otros motivos, que serнa irresponsable continuar alargando hasta septiembre un Fуrum que no sуlo harб crecer los gastos del Ayuntamiento de manera gratuita y absurda, sino tambiйn una percepciуn cada vez mбs extendida de que nuestros gobernantes administran sus responsabilidades de espaldas a los verdaderos intereses de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene, cerrando el Fуrum y eliminando asi el coste de explotaciуn y el deficit que genera la oportunitad de demostrar que gobierna la ciudad en funciуn de los intereses de sus habitantes y no solo para satisfacer vanidades inъtiles, dedicando los recursos econуmicos que se puedan generar por esta decisiуn a finalidades sociales con las que si se defenderнan los valores que el Forum, con mбs pena que gloria pretende difundir
Por todo lo anteriormente expuesto solicito al Ayuntamiento de BArcelona:
1) El cierre inmediato del Forum de les Cultures 2004
2) La realizaciуn de una auditorнa rigurosa para establecer el coste de las desviaciones presupuestarias que se han producido y el coste real que el incumplimiento de las previsiones disparatadas de asistencia que los organizadores habнan realizado ha generado a las arcas municipales y por extensiуn a todos los ciudadanos

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
150 / 100

Latest Signatures

 • 06 December 2015150. Cris Mooney
  I support this petition
 • 07 November 2015149. Ermengol Punsolai
  Clos, aprиn a estalviar, collons !!
 • 10 August 2015148. Miquel Solerh
  I support this petition
 • 30 July 2015147. Mnica James
  I support this petition
 • 06 July 2015146. Francesc F
  I support this petition
 • 06 July 2015145. Miquel C
  I support this petition
 • 01 June 2015144. Chema Terry
  I support this petition
 • 30 May 2015143. Abel Jodran
  No se ha querido rectificar y con bien poco se hubiese podido arreglar. Mal plantejament des de el principi per la prepotencia del organitzadors. No era una idea del tot dolenta, amb altre equip podria haber fucionat.
 • 16 April 2015142. Elisabet P
  I support this petition
 • 21 March 2015141. Manuel Kelley
  I support this petition
 • 21 March 2015140. Bernat C
  I support this petition
 • 29 October 2014139. Joan F
  Jo no sуc Fтrum
 • 23 September 2014138. Olga Alvarezj
  I support this petition
 • 17 September 2014137. Margherita Hill
  I support this petition
 • 07 September 2014136. Xusot Collier
  per una altre distribuciу dels recursos publics
 • 05 September 2014135. Ola Serrano
  I support this petition
 • 15 August 2014134. Denis M
  EL FORUM ES UNA MENTIRA
 • 25 April 2014133. Mustapha S
  I support this petition
 • 23 April 2014132. Antonio A
  I support this petition
 • 27 February 2014131. Xavier P
  I support this petition
 • 05 February 2014130. Brenda Leonard
  I support this petition
 • 04 February 2014129. Germn Collier
  Mбs vale tarde que nunca... Espero que el fracaso econуmico sirva para que otras ciudades no malgasten el dinero pъblico.
 • 04 February 2014128. Jordi Williamson
  I support this petition
 • 07 January 2014127. Jose S
  Ya es hora de acabar con la especulacion y la hipocresia del Ayuntamiento de Barcelona
 • 26 December 2013126. Nora Mirallesc
  I support this petition
 • 21 December 2013125. David Garciac
  I support this petition
 • 25 November 2013124. Laura Fernandezm
  I support this petition

browse all the signatures

Gayle KerrBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Ajuntament de Barcelona

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets