Campus Jette en het BOJ: een lijdensweg zonder eind sign now

Het heeft even geduurd eer we wisten hoe we deze petitie zouden beginnen maar de volgende woorden van een door eenieder gekend Vlaams duo bleken wel heel erg van toepassing te zijn:

Het is niet zo lang geleden maar het lijkt een ver verleden

Anno 2007 werd op campus Jette, die onderdak biedt aan de studenten arts, biomedische wetenschappen, farmacie, verpleegkunde, biomedische laboratoriumtechnieken, leerkrachtenopleiding en tuinbouw van de Vrije Universtiteit & de Erasmushogeschool Brussel, de BOJ-zaal, de enige betaalbare fuif-,cantus- & ontspanningsruimte bedreigd door een sluiting omwille van verloedering, veroudering en veiligheidsproblemen.

Dankzij protest van de studentengemeenschap is men toen, gelukkig, op zijn stappen moeten terugkeren en werd, tot groot jolijt van de studentikoze gemeenschap, door de bevoegde instanties een budget voor de renovatie van de zaal uitgetrokken.
Eindelijk leek het licht aan het einde van de tunnel die we al sinds 1999 (cfr. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NBRA07112001_067) in waren gegaan nabij!

Niks bleek echter minder waar, reeds kort na de heropening van de zaal kregen de studenten op regelmatige basis bezoek van de politie, geluidsoverlast zo werd hen meegedeeld, iets waar voorheen nooit over geklaagd werd.
Ook vanuit de eigen rangen kwamen al snel klachten, zo zou de vloer van de zaal niet waterdicht zijn en lekte water afkomstig van de sterk verouderde tapinstallatie naar de dienst huisvesting die onder de zaal gelegen is, met alle gevolgen van dien.

Klachtenbrief na klachtenbrief kwam en de studenten die de uitbating van de zaal op zich hadden genomen voelden zich stilaan alleen in hun strijd tegen de bierkaai. De VUB, als eigenaar van het gebouw dat de BOJ-zaal herbergt leek, desondanks de grotendeels structurele aard van de problemen, alles van zich af te schuiven en hoe vaak wij ook trachtten gehoor te krijgen telkens botsten we op een muur van stilte of werd met een beschuldigende vinger terug in onze richting gewezen.

Toen, tot overmaat van ramp, gemeente Jette zich om welke reden dan ook begon te roeren was het hek helemaal van de dam, de BOJ-zaal werd met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur gesloten teneinde de goede vrede tussen de VUB, de gemeente Jette en het UZ Brussel te bewaren.

Jammer genoeg bleef er ййn partij in de kou achter, namelijk de studenten. Tot op heden hebben zij geen enkele mogelijkheid meer om zich te ontspannen, het is zelf al zo ver gekomen dat enkele studentenkringen een tent hebben moeten huren van een lokale chirogroep om hun overdrachtscantussen, ййn van belangrijkste studentikoze activeiten, te kunnen laten doorgaan.

Student zijn is meer dan studeren alleen! Een ronkende slogan die voor de studenten van campus Jette jammer genoeg niet van toepassing lijkt te zijn.
Daarom vragen wij, de studentikoze gemeenschap, dat de Vrije Universiteit Brussel zijn verantwoordelijkheid opneemt en binnen een zo kort mogelijke termijn op zoek gaat naar een oplossing voor deze problemen maar dat dit alles gebeurt in samenspraak met de studenten.


Met studentikoze groeten van de studentengemeenschap & hun sympathisanten,

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Bernadette MontgomeryBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Rector De Knop

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets