Els/les treballadors/es de les Universitats Pъbliques Catalanes estan sent vнctimes d'una constant agressiу als seus drets com a persones i com a treballadors/es en un augment desmesurat de la pressiу psicolтgica per part dels seus caps intermitjos.
Aquest fet, tot i estar silenciat i negat per les prтpies Gerиncies, ha arribat ja als tribunals de Justнcia en forma de denъncia per "Mobbing" per part del Colectiu de Tиcnics de RTV de la Facultat de Ciиncies de la Comunicaciу de la Universitat Autтnoma de Barcelona.
Aquesta acciу posarа en breu a debat la gestiу de les Universitats Publiques Catalanes i la seva preparaciу per estar a l'alзada de les condicions que demana Europa i que es concrtea en el Pla de Bolonya.
Йs pert tot aixт i vist que el nivell competitiu de les nostres Universitats йs ben lluny del nivell de gestiу de les Universitats Europees li demano que intervingui en aquest conflicte a fi i efecte que Catalunya torni a ser un bon punt de mira pels estudiants Europeus i Catalans.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Jennie GibbsBy:
FoodIn:
Petition target:
Conseller d'Universitats

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets