முதல்வருக்கு விண்ணப்பம் An Appeal to the Chief Minister of TamilNadu sign now

This is Tamil Version. For English Version scroll down.

சமுக ஆர்வலர்கள் முன்வைத்த ஜன லோக்பால் சட்டத்தில், பிரதம மந்திரி,

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அனைத்து அரசு ஊழியர்கள் ஆகியோரின் ஊழல்

நடவடிக்கை லோக்பால் மேற்பார்வையில் அடங்கும்.மேற்கூறிய

அனைவரையும் மேற்பார்வை செய்யும் ஒரு ஆணையமே, ஊழல் இல்லாத ஒரு

இந்தியாவை உருவாக்க முடியும் என்பது எங்களது தாழ்மையான கருத்து.

ஊழலை கடுமையாக எதிர்க்கும் நீங்களும், சமூக ஆர்வலர்களுக்கான‌ உங்கள் உயர்மிகு

ஆதரவினை மத்திய அரசிற்கும், பிரதமருக்கும் தெரிவிக்குமாறு வேண்டிகொள்கிறோம்.


The Jan Lokpal bill proposed by the Civil Society, include Prime Minister, Members of Parliament and all government servants and Bureaucrats under its purview. It is our humble opinion that this bill can provide a strong deterrence against corruption only if it is able to effectively oversee and take to task corruption at all levels of bureaucracy and governance.

As a person who strongly opposes corruption, we believe that you will definitely support our stance. We request you to convey your support to the Civil Societys recommendation to the Central Government and the Prime Minister.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
50 / 50

Latest Signatures

 • 05 July 201550. Rayane Lozano
  cute. my son kit would like.Why isn’t the wbseite field taking my entire icanhascheezburger profile web address? anyone have an idea–did they change the site length?>^;^<
 • 21 May 201549. Kabbir G
  pls madam we want your support for lokpal bill and lokyukta in the states
 • 08 March 201548. Manikanth Eaton
  we need strong janlokpal
 • 28 January 201547. Aparnaa Richard
  I support this petition
 • 24 December 201446. Rajagopalan
  I support this petition
 • 15 November 201445. Javvadi S
  just make it friends....!
 • 15 November 201444. Rameshkrishnan D
  CANNAL
 • 27 June 201443. Narendar Klein
  I support this petition
 • 14 April 201242. Ajay S
  I support this petition
 • 29 February 201241. Vipin M
  I support this petition
 • 20 December 201140. Prem Anandms
  I support this petition
 • 19 December 201139. Murlidaran R
  Please support civil society & jan lokpal
 • 21 February 201138.
  வந்தே மாதரம்
 • 28 December 201037. V P
  I support this petition
 • 30 September 201036. Senthil N
  I support this petition
 • 24 May 201035. Lakshmi S
  I support this petition
 • 11 April 201034. Ganesan Peck
  I support this petition
 • 09 March 201033. Rajiv Solomon
  I support this petition
 • 26 February 201032. Navin Salas
  I support this petition
 • 07 January 201031. Jothimanikandan Austin
  I support this petition
 • 08 December 200930. Prabhu E
  I support this petition
 • 02 April 200829. Sudersan Blackwell
  I support this petition
 • 29 November 200728. Abirami U
  Humble request to the CM
 • 28 June 200727. Bhavana U
  I support Jan Lokpal Bill!!!
 • 14 January 200726. Venkata P
  I support this petition
 • 24 November 200625. Sameera V
  I support this petition
 • 29 August 200624. David Fuller
  First cnmemot!!1!lul, cute!! Wish I could get, but can't. Plus shirt not junior. I miss junior. :'(

browse all the signatures

Charlotte JoyceBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets