Adhesions a la Iniciativa Cнvica No Siguis Criatura - Pel Dret de Vot sign now

Considerant que la democrаcia йs el poder i lexpressiу lliure del poble i, en conseqьиncia, la garant de les nostres llibertats individuals i collectives plenes, la qual cosa vol dir gaudir de drets que impliquen deures.

Considerant que la Llibertat йs la cosa mйs preuada que existeix al mуn i que nomйs se sostй amb una total convicciу i participaciу populars.

Considerant especialment els articles 1, 19, 20, 21, 26, 28, 29 i 30, de la Declaraciу Universal dels Drets Humans, aprovada per lAssemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948.

I, finalment, entenent que:

- Moltes persones no tenen la llibertat dexercir el seu dret de vot.
- Anar a votar йs un acte de responsabilitat individual i collectiva.
- Ha costat molts anys, al nostre paнs, aconseguir aquesta llibertat.
- El mйs important no йs quи votes, sinу el fet propi de votar.

Manifestem que els ciutadans de qualsevol paнs, que gaudeixin duna democrаcia plena i mйs o menys consolidada, efectuen un acte dirresponsabilitat cнvica i de manca de respecte envers la collectivitat en prendre la decisiу dabstenir-se.

Nomйs cal veure totes les ъltimes consultes populars que shan fet, tant al nostre paнs com a la majoria de paпsos del mуn, per extreuren una ъnica conclusiу: lъnica protagonista de totes aquestes consultes democrаtiques ha estat labstenciу.

Davant aquesta realitat ens preguntem quina mena de democrаcia pot construir-se sota un abstencionisme preocupant. Perт tambй si labstencionisme йs la manera mйs eficient de reflectir el descontentament de la societat envers la seua classe polнtica. Hi ha moltes maneres dexpressar aquest descontentament sense caure en el recurs fаcil de labstenciу: per exemple, el vot en blanc o el vot nul.

La nostra Iniciativa, no lligada a cap partit polнtic, sorgeix de la prтpia ciutadania per la creixent preocupaciу daquests alts nivells dabstenciу. Creiem que aquesta actitud nomйs debilita la prтpia democrаcia de quи tots volem gaudir i, en conseqьиncia, es considera un acte dirresponsabilitat manifesta.

Per tot aixт, amb la nostra Iniciativa ens proposem, com a principal objectiu, la lluita, a travйs dactes, accions i qualsevol mitjа possible, per dur a terme una conscienciaciу cнvica que permeti enfortir la nostra societat, , sempre dacord amb el que sestableix a la Declaraciу Universal dels Drets Humans. Un enfortiment que ens ha de dur a la plena consolidaciу de les societats democrаticament responsables.

Tenim la voluntat i la convicciу ben ferma de manifestar, finalment, que anar a votar йs un dret, perт lexercici lliure daquest dret comporta, inherentment, una de les responsabilitats mйs grans i importants que puguem tindre les persones: expressar la nostra voluntat amb una plena i total llibertat.

Segons totes les idees que shan expressat, donem per fet, en aquest manifest, el naixement de la Iniciativa Cнvica No Siguis Criatura Pel Dret de Vot, a la qual shi poden adherir des del mateix moment de la proclamaciу daquest manifest totes aquelles persones que ho desitgin i comparteixin els objectius de la nostra Iniciativa.

Lleida, 14 de juny de 2006

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Abigail LynnBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Ciutadania

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets