HRO-studenten CMI.

Rotterdam, 6 mei 2008.

Aan de directie HRO, de besluitvormers.
Betreft: Beлindiging arbeidsovereenkomst met de heer A. Wasmus.
Geachte heer / mevrouw,

Recent hebben wij vernomen dat u voornemens bent het arbeidscontract met de heer Wasmus niet te verlengen. Het is door ons allen als schokkend ervaren, dat juist een voor ons excellente docent, zal gaan verdwijnen. Hierom willen wij u verzoeken dit, voor ons onwenselijke besluit, te heroverwegen en de heer Wasmus voor ons studenten te behouden.

Ter motivatie van ons verzoek geven wij hierbij aan waarom de waardering voor de heer Wasmus groot is.
- De heer Wasmus heeft ons bewezen een betrokken docent te zijn. Een docent die altijd wil en kan meedenken bij problemen betreffende het samenwerken tijdens schoolopdrachten / projecten, als wel bij persoonlijke problemen op dit gebied. Hij kan goed bemiddelen, een eigenschap die als toonzettend ervaren wordt, ter ondersteuning en begeleiding van ons beginnende beroepsbeoefenaars tijdens projecten.

- De communicatie naar de studenten toe is zeer helder. Zo licht hij altijd duidelijk toe wat er van ons verwacht wordt betreffende opdrachten / projecten. Ook buiten schooltijd heeft hij zich bereidwillig getoond, hetzij in een persoonlijk onderhoud dan wel per e-mail, om zaken nader toe te lichten om ons zo verder te helpen. Zelfs een onbeduidend iets zoals dat hij onverhoopt dreigde iets later te arriveren gaf hij onverwijld door aan de klasseoudste en de frontdesk, zodat wij hierover geпnformeerd waren.

- De leskwaliteit van de heer Wasmus is zeer hoog. Ook neemt hij uitgebreid de tijd om vragen klassikaal te beantwoorden en met nadere toelichtingen te verrijken.

- De vakinhoudelijke kennis van de heer Wasmus wordt door ons zeer gewaardeerd. Dit gezien hij de theorie goed op ons kan overbrengen, maar vooral door zijn aanvullingen geput uit zijn uitgebreide ervaringen uit het bedrijfsleven. Dit zijn niet zelden voor ons openbaringen.
Succesvol studeren hangt, op het persoonlijke vlak, van twee partijen af. Aan de heer Wasmus hoeft ons inziens niet getwijfeld te worden. Dit baseren wij op onze positieve ervaringen.

Wij verzoeken u vriendelijk om het genomen besluit in heroverweging te nemen en de heer Wasmus voor ons en de HRO te behouden.

Hoogachtend, de ondertekende studenten HRO CMI.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 22 July 201550. Ruudvz Neal
  I support this petition
 • 17 July 201549. Daniel Degroot
  I support this petition
 • 21 June 201548. Mevrouw W
  I support this petition
 • 22 May 201547. Richard Vandenb
  I support this petition
 • 19 April 201546. Pim H
  I support this petition
 • 31 January 201545. Redactie T
  I support this petition
 • 21 December 201444. Mark Dej
  I support this petition
 • 20 October 201443. Weisheng L
  I support this petition
 • 12 April 201442. Vincent B
  I support this petition
 • 22 March 201441. Lennard K
  I support this petition
 • 27 February 201440. Roel Ware
  I support this petition
 • 21 December 201339. Raymond Vdmeijs
  I support this petition
 • 08 August 201338. Yassin Gardner
  I support this petition
 • 30 April 201337. Wim O
  I support this petition
 • 19 November 201236. Hakim C
  I support this petition
 • 23 October 201235. Christian Vandijk
  I support this petition
 • 29 July 201234. Roberto Donovan
  I support this petition
 • 06 July 201233. Franklin G
  I support this petition
 • 01 July 201232. Melvin B
  I support this petition
 • 13 April 201231. Ozgur K
  I support this petition
 • 27 March 201230. Bjorn L
  I support this petition
 • 27 February 201229. Alain Stenfert
  I support this petition
 • 06 December 201128. Arjan Vand
  I support this petition
 • 18 November 201127. Flavio J
  I support this petition
 • 03 October 201126. Wesley L
  I support this petition
 • 30 July 201125. Darrill B
  I support this petition
 • 08 July 201124. Dennis Dej
  I support this petition

browse all the signatures

Mitzi MaxwellBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Directie HRO, de besluitvormers

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets