3 BITLLETS PER ALS ESTUDIANTS DE MENORCA sign now

3 BITLLETS DANADA I TORNADA PER ALS ESTUDIANTS DE MENORCA

La recollida de signatures 3 bitllets per als estudiants de Menorca té com objectiu sollicitar, des duna postura apolítica, la instauració duna convocatòria per part del Consell Insular de Menorca dajudes per a desplaçaments per cursar estudis universitaris, de cicle mitjà, superior o equivalent que no es puguin cursar a lilla de Menorca.

Els estudiants menorquins, conscients de les poques ofertes que ofereix la nostra illa, volem que sestableixin mesures per compensar la insularitat en matèria educativa, així com també, igual que els nostres veïns eivissencs, corregir les desigualtats entre els estudiants de Menorca i els de la resta de lEstat espanyol.

Reclamem una convocatòria que tingui la voluntat de compensar els costos que suposen els desplaçaments de tots els estudiants de la nostra illa en aquells casos que el Govern Balear no ofereixi aquest servei, tot tenint en compte que Menorca no disposa duna oferta universitària i de cicles formatius àmplia.

La insularitat comporta un cost elevat per tot aquell estudiant que pretén viure fora de la seva residència habitual, hagi dagafar avió o vaixell. Per tant, sollicitem que el Consell Insular de Menorca es faci càrrec de part del cost del desplaçament dels estudiants de lilla que es desplacin i resideixin fora del seu domicili familiar per realitzar estudis universitaris, de cicle mitjà o superior que no simparteixin a Menorca. En tots els casos es pretendria cobrir el que no es prevegi a la convocatòria dajudes del Govern Balear per a aquests tipus de desplaçaments.

Demanem que es puguin beneficiar daquesta ajuda:
Els estudiants amb domicili familiar a lilla de Menorca i que cursin estudis universitaris fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan aquests estudis estiguin inclosos a loferta educativa de la CAIB.
Els estudiants amb domicili familiar a lilla de Menorca que cursin cicles formatius de grau mitjà o superior de lilla sempre que no es puguin cursar-se a Menorca.
Els alumnes amb domicili a lilla de Menorca que cursin ensenyaments artístics com ara: música, dansa, arts plàstiques, disseny, etc.


Finalment, sollicitem també que aquesta ajuda sigui compatible amb altres que es pugin rebre daltres administracions o entitats, públiques o privades, per cursar estudis universitaris o equivalents.


Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Frederic LandryBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets