3,7 euro τα stock options για το ΤΤ με placement στα 18,10 και τρέχουσα στα 12 sign now

Προς το ΔΣ

του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίουκοινοποίηση: Επιτροπή κεφαλαιαγοράς, και

Βασικούς μετόχους ΤΤ: ΕΛΤΑ, ΥΠΕΘΟΚύριοι,Οι υπογράφοντες το παρόν είμαστε μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.Θα θέλαμε να δηλώσουμε τη δυσφορία μας για την απόφαση της A' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18η Απριλίου 2007 κατά την οποία αποφασίστηκε από 72 μετόχους, εκπροσωπούντες 99.641.217 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 140.866.770 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 70,73\% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) αγοράς μετοχών ως 2\% ήτοι 2.817.335 μετοχών με τιμή διάθεσης την υφιστάμενη ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας των 3,7 ευρώ.Ο λόγος της δυσφορίας είναι ότι καμία απολύτως πρόβλεψη δεν εγένετο για σύνδεση της ενεργοποίησης του stock option ή του ύψους της τιμής διάθεσης των μετοχών με τη γενικότερη πορεία των μεγεθών και αποτελεσμάτων της τράπεζας ή και της μετοχής.

Ούτε βεβαίως τέθηκε χρονικός ορίζοντας ελάχιστης υποχρεωτικής διακράτησης.Η λογική παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης στους εργαζόμενους είναι να ενθαρρύνει την ταύτιση των στελεχών της με τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας και την εστίασή τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και η επιβράβευση των διοικούντων και των εργαζομένων, για την ως τώρα προσπάθεια, υπό μορφή ενός άτυπου αφορολόγητου bonus .Παρατηρούμε λοιπόν μια υποχώρηση της τιμής της μετοχής κατά περίπου 30\%, από το επίπεδο των 18 ευρώ του Απριλίου, τιμή στην οποία έγινε και το placement του Ελληνικού Δημοσίου, στο τωρινό απογοητευτικό επίπεδο των 12,50 ευρώ ,

ως αποτέλεσμα λανθασμένων στρατηγικών στα CDO΄s (σύνθετα ομόλογα επισφαλών στεγαστικών δανείων) συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγουμένης διετίας

Οι ζημιές από την αποτίμηση των προϊόντων αυτών (mark to market) φαίνεται ότι προσεγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ.

Έχουμε ήδη πτώση των φετινών κερδών εννεαμήνου κατά σχεδόν 20\%

Το μερίδιο του Τ.Τ. στα νέα καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο 7,5\% από 12,4\% στο β΄ τρίμηνο και 12,1\% στο α΄ τρίμηνο, ενώ στα στεγαστικά υποχώρησε στο 5,5\% από 6,1\% και 7,8\% αντίστοιχα.Όλα αυτά βρισκονται σε δυσαρμονία και δεν συνηγορούν σε παροχή χαριστικών stock options στα στελέχη και τους εργαζόμενους στη σκανδαλώδη τιμή των 3,7 ευρώ.Είμαστε υπέρ της ηθικής και υλικής ανταμοιβής των εργαζομένων αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με τη πορεία της τράπεζας

Σε μια τέτοια αρνητική περίοδο, όπου τα αποτελέσματα του Τ.Τ. χειροτερεύουν σημαντικά και οι μέτοχοι της εταιρείας χάνουν συνεχώς την αξία του κεφαλαίου τους, είναι προκλητικό να επιβαρύνονται περαιτέρω οι μέτοχοι της εταιρείας με διάλυση (dilution) της εσωτερικής αξίας της μετοχής και να εκτίθεται η μετοχή σε νέες ρευστοποιήσεις...

Δεν μπορεί κανείς να επικαλείται ότι αποτελεί ένα bonus προς τους εργαζόμενους, διότι αυτό δίνεται όταν βελτιώνονται τα αποτελέσματα μιας εταιρείας και όχι όταν χειροτερεύουν σημαντικά όπως συμβαίνει στη περίπτωση Τ.Τ.

Αυτό θα ήταν κάτι παράλογο και τελείως εκτός της διεθνούς πρακτικής, της οικονομικής θεωρίας αλλά και του κοινού περί δικαίου αισθήματος.Καλούμε λοιπόν τους υπολοίπους μετόχους εφόσον συντάσσονται με την άποψη αυτή να συγκαλέσουμε νέα αναθεωρητική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων όπου να επανεξετάσουμε τους όρους χορήγησης του δικαιώματος προαίρεσης ώστε να αντικατοπτρίζονται η πορεία των μεγεθών της τράπεζας και της μετοχής.Οι υπογράφοντες μέτοχοι

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 100

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets