VÝZVA OKRÁDANÝCH

V době, kdy se nedostává prostředků na kulturu, školství, zdravotnictví a důchody, a stát požaduje po lidech neustále více peněz ve formě daní a poplatků, předkládá vláda Petra Nečase parlamentu zákon, v jehož důsledku hrozí nespravedlivý převod majetku občanů České republiky v celkové hodnotě 134 miliard do soukromého vlastnictví církví. Spravedlivé vypořádání s církvemi a jejich brzkou odluku od státu však předložený zákon popírá.

S touto podobou zákona nesouhlasí 80% občanů ČR z těchto důvodů:

• Zákon boří státotvorné ideje a snahy T.G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací.

• Navrhované vyrovnání nerespektuje historii a je nadhodnocené.

• Majetek určený k vydání církve nikdy plně nevlastnily. O tomto majetku stát několik století spolurozhodoval. Tento majetek má však nyní přejít do výlučného soukromého vlastnictví a pravomoci církví.

• Výše finanční náhrady byla stanovena bez dostatečných podkladů. Vyčíslení vychází z neúplných údajů, a je tedy chybné.

• Zákon křivdí ostatním restituentům.

• Církve budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje nově získaného majetku.

• Navržený zákon umožňuje až trojí náhradu za stejný majetek.

• Finanční náhrada za křivdy způsobené komunistickým režimem má být vyplacena také církvím, které před rokem 1989 neexistovaly (Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy – 1 056 336 374 Kč, Luterská evangelická církev a.v. – 113 828 334 Kč).

• Vyplacením náhrad nekončí financování činnosti církví státem.

Za posledních 20 let svobody klesl počet věřících na jednu čtvrtinu, zatímco počet duchovních stoupl o 100% a částka vydávaná státem na činnost církví se více než zdvojnásobila na 1,44 miliard korun ročně.
Přesto chce vláda bez právních a historických podkladů darovat velkou část majetku národa těmto několika málo soukromým skupinám, jejichž morální kredit prudce klesá.
Vyzýváme vás k odmítnutí navrhovaného zákona.
Připojte se k nám!


Jsem proti schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi sněmovní tisk číslo 580/4.

Občané České republiky:

Janek Ledecký
Lenka Procházková
Ivan Hlas
Stanislav Milota

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
2385 / 1000000

Latest Signatures

browse all the signatures

Cecílie JílkováBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Government

Tags

czech, government, politics, republic

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets