در حمایت از پناهجویان متحصن در آتن sign now

بیش از ۱۸ روز از اعتراض و تحصن تعدادی از پناهجویان ایرانی‌ در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر آتن یونان می‌گذرد. بنابه گزارشات رسیده ۲ نفر از این پناهجویان همراه تعدادی دیگر در اعتصاب غذا به سر میبرند در این مدت تعداد دیگری از پناهجویان نیز به این تحصن پیوسته اند وضعیت جسمانی این پناهجویان به شدت نگران کننده است و در بی‌ حقوقی مطلق به سر میبرند روز جمعه برابر با ۱۳ اوت پلیس یونان به پناهجویان متحصن حمله ور شده است و وحید فرش باف و حمید صادقی را به همراه ۳ پناهجو دیگر دستگیر کرده است هر چند این پناهجویان ساعتی‌ پس از آن آزاد شده اند ولی‌ همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند و دولت یونان حاضر به پاسخگویی به هیچکدام از خواستها و مطالبات این پناهجویان نیست .

ما امضا کنندگان زیر ضمن محکومیت شدید تعرض وحشیانه پلیس یونان به پناهجویان متحصن از خواسته‌های بر حق این عزیزان قاطعانه حمایت می‌کنیم و دولت یونان و دفتر سازمان ملل متحد در این کشور را مسول زندگی‌ و امنیّت این پناهجویان و هر گونه اتفاق ناگوار در این راستا میدانیم.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
435 / 5000

Latest Signatures

browse all the signatures

hiresch jafariBy:
Justice, rights and public orderIn:

Petition community:
internet users and human right activist

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets