PETICE za zachování samostatnosti Střední průmyslové školy zeměměřické, Pod Táborem 300, Praha 9 sign now

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Primátorovi, radě a zastupitelstvu hlavního města Prahy.

My, níže podepsaní, požadujeme zachování samostatnosti Střední průmyslové školy zeměměřické, Pod Táborem 300, Praha 9 (dále jen „SPŠZ“). V rámci tzv. optimalizace školství v ČR reálně hrozí její sloučení se Střední průmyslovou školou stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4.
Jsme přesvědčeni, že instituce s 60tiletou tradicí má právo na svou další samostatnou existenci. Důvodů pro zachování samostatnosti Střední průmyslové školy zeměměřické a pro setrvání školy ve stávající lokalitě je skutečně mnoho.
Jedná se o jedinou samostatnou školu tohoto druhu v České republice. Jde o tradiční školu, která dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky výchovně-vzdělávacího procesu. Na vysoké školy je přijata většina studentů, kteří projeví zájem dále se vzdělávat, celková úspěšnost vykonání maturitní zkoušky (profilová i společná část) je vysoká, materiální vybavení školy měřicími geodetickými přístroji v návaznosti na několik desetiletí budované zázemí pro praktickou výuku v okolí školy je vynikající, v okolí školy vybudovaná bodová pole pro odbornou praxi, pedagogický sbor má vysokou odbornost a erudici, atd.
Velká většina absolventů nachází uplatnění v klíčovém ústředním orgánu státní správy, kterým resort ČÚZK nesporně se svou správou Katastru nemovitostí (ISKN) a Registrem územní identifikace adres a nemovitostí (RUAIN) je.
Jedinečné postavení mezi průmyslovými školami potvrzuje i fakt, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR pověřilo prostřednictvím Národním ústavu odborného vzdělávání právě SPŠZ vypracováním Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělávání 36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí, který tato v roce 2009 dokončila. Již v roce 2010 vznikl i nový školní vzdělávací program (ŠVP), který přímo z RVP vychází.
Pokud by byly optimalizací narušeny materiální a personální podmínky školy a zázemí pro praktickou výuku, a k tomuto negativnímu vlivu by zcela jistě došlo, vážně hrozí situace, kdy úroveň zajištění kvalitní odborné přípravy žáků výrazně poklesne.
Stav, kdy postupně zanikají obory geodézie a katastr nemovitostí při stavebních středních průmyslových školách, je způsoben především nepříznivým demografickým vývojem a odčerpáváním žáků s vyšším studijním potenciálem víceletými gymnázii. O to naléhavěji se ukazuje potřeba udržet tento obor na samostatné specializované škole. Za vhodnější považujeme sloučení dvou stavebních průmyslových škol, a to především vzhledem k jejich příbuzným studijním oborům a obdobným požadavkům na vybavení školy. Výuka oboru Geodézie a katastr nemovitostí (zeměměřictví) vyžaduje specifické zázemí a podmínky s jinými obory obtížně slučitelné.
K udržení kvalitních podmínek pro vzdělávání a výchovu nových odborníků v oblasti geodézie, katastru nemovitostí, kartografie a fotogrammetrie a k rozvoji těchto odvětví zeměměřictví, považujeme za zcela nezbytné zachovat samostatnost Střední průmyslové školy zeměměřické jako takové.
Děkujeme.

Za petiční výbor:
Petr Souček, Ing., Ph.D., Mírová 3/90, 103 00 Praha 10 – Kolovraty
Vratislav Filler, Ing., Ph.D., Křejpského 1529/3, 149 00 Praha – Chodov
Radek Hampl, Ing., Bc., Ph.D., Stromovka 1434, 407 47 Varnsdorf

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru.

Adresa pro doručování: Vratislav Filler, Ing., Ph.D., Křejpského 1529/3, 149 00 Praha – Chodov

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
183 / 10000

Latest Signatures

browse all the signatures

Tags

optimalizace, slučování škol

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets